My 15 month trip in Africa in photos – PART 5 – Maputo, Mozambique :)

Honestly, I didn´t expect Africa could be so stunning. I was amazed and so happy there 🙂

I started my long „trip“ in Africa in June 2018 and then during 15 months, I travelled around South Africa, Eswatini (before: Swaziland) and Mozambique.

You´ve already explored with me South Africa – Cape Town (the picture story is HERE) – maybe the most beautiful city in the world?, Hermanus – the best place to watch whales in the world? (the picture story is HERE), Johannesburg – the most dangerous cities in the world? (the picture story is HERE), and Kruger national park – the most famous safari park in South Africa (the picture story is HERE)

After South Africa, I moved to Mozambique. So now, you´ll explore with me this country which saved my life! 🙂  (to be more specific, I spent all 1 month in the capital city – Maputo)

Well, sit back and enjoy my pictures with descriptions 🙂

Pozn.Popisky jsou v angličtině i češtině. Pokud byste něčemu v angličtině nerozuměli, tak se snadno můžete podívat do českého překladu. Přeji hezké, zábavné a také naučné čtení!  🙂

Obr.: Where exactly is Maputo in Mozambique? Check out the map 🙂

1.

(🇬🇧/🇨🇿) „You must go to Mozambique. The country is beautiful. The people are beautiful. The nature is beautiful. My future isn’t South Africa, but my future is Mosambique. Mosambique is just beautiful“ – one South African told me this in South Africa before his trip to Mozambique.

And he was so convincing that I totally changed my plan and immediately went to Mozambique instead of Botswana. And he was right, everything was BEAUTIFUL there 🙂

——————————————————-

„Musíš jet do Mosambiku. Ta země je krásná. Lidé jsou krásní. Příroda je krásná. Má budoucnost není v Jihoafrické republice, ale má budoucnost je v Mosambiku. Mosambik je prostě krásný.“ – tohle mi řekl jeden Jihoafričan v Jihoafrické republice před jeho výletem do Mosambiku.

A byl tak přesvědčivý, že jsem naprosto změnil svůj plán, a namísto Botswany jsem okamžitě odjel do Mosambiku. A měl pravdu, všechno tam bylo krásné.

2. 

(🇬🇧/🇨🇿) And now, why did Mozambique save my „life“? 🙂 …honestly, at the end of my stay in South Africa I was feeling blue. Why? I was after a tough break-up which influenced my mood. I felt lost. I felt like doing nothing. BUT I wanted to be happy and cheerful again. So I decided to go to Mozambique to start a new beginning! 🙂

—–

A teď, proč vlastně mi Mosambik zachránil „život“? 🙂 …upřímně vám řeknu, že na konci mého pobytu v Jihoafrické republice jsem se necítil dobře. Proč? Byl jsem po krušném rozchodu, který prostě ovlivňoval moji náladu. Cítil jsem takový ztracený. Nechtělo se mi nic dělat. ALE já chtěl být zase šťastný a veselý. A tak jsem se rozhodl odjet do Mozambiku, abych začal něco nového 🙂

3. 

(🇬🇧/🇨🇿) I settled down in the capital city Maputo and started to be very active. I stopped working so much and spend a lot of time outside. I walked round the city every day. I went sightseeing. I went to parties. I went out with my friends and flatmate and so on.

And I was lucky because the country „greeted“ me cheerfully. I always met very nice people. I made friends all around the city, I was feeling like home 🙂 …all this helped me forget what happend in South Africa. I left the past behind and enjoyed every single day in the country.

——

Usadil jsem se v hlavním městě – Maputo a začal jsem být velmi aktivní. Procházel jsem se každý den po městě. Chodil jsem po památkách. Chodil na párty. Chodil jsem ven s mými kamarády a spolubydlícím, a tak dále.

A měl jsem štěstí, tato země mě nadšeně „přivítala“. Potkával jsem velmi milé lidi. Dělal jsem si přátelé všude po městě. Cítil jsem se prostě  jako doma 🙂 …a toto vše mi pomohlo zapomenout na to, co se stalo v Jihoafrické republice. Nechal jsem minulost minulostí a užíval si každý den v této zemi.

4. 

(🇬🇧/🇨🇿) I´m here with my friends at the gym who I often went out with 🙂

——————

Tady jsem s mými přáteli v posilovně, se kterými jsem často chodil ven 🙂

5. 

(🇬🇧/🇨🇿) I had never met nicer people anywhere before 🙂 …(but I met even nicer people in Swaziland/Eswatini later 😀 , more next time 🙂 )

————————————————

Nikdy předtím jsem nepotkal milejší lidi 🙂 …(ale později jsem potkal ještě milejší lidi ve Svazijsku/Eswatini, více příště 🙂 )

6. 

(🇬🇧/🇨🇿) They wanted to take a picture with me 😀 🙂 …yeah, really nice people there 🙂

—–

Chtěli se vyfotit se mnou 😀 …no, opravdu jsou tam milí lidé 🙂

7. 

(🇬🇧/🇨🇿) No, this picture really isn´t from Europe, but from Mozambique. Mozambique was a Portuguese colony, so you can see remains of their architecture everywhere 🙂

———-

Ne, tohle opravdu není fotka z Evropy, ale z Mosambiku. Mosambik byl Portugalskou kolonií, a proto můžete vidět všude pozůstatky jejich architektury 🙂

8. 

(🇬🇧/🇨🇿) This is what the city center in Maputo looks like 🙂 … maybe surprisingly for you, cities in south Africa are very modern 🙂

———

Takhle vypadá centrum města v Maputě 🙂 …možná je to pro vás překvapení, ale města v jižní Africe jsou velmi moderní 🙂

9. 

(🇬🇧/🇨🇿) Carrying things on the head while walking always fascinated me! 😀 🙂

————

Nošení věcí na hlavě při chůzi mě vždy fascinovalo! 😀 🙂

10. 

(🇬🇧/🇨🇿) They are able to carry maybe anything on their heads while walking 😀 🙂

—————–

Při chůzi jsou snad schopni přenášet na hlavě cokoliv 😀 🙂

11. 

(🇬🇧/🇨🇿) The trick is that you put a piece of cloth on your head then you can keep the balance better, and it doesn’t hurt your head 🙂

——————-

Trik je v tom, že si dáte kousek látky na hlavu, takže potom udržíte rovnováhu lépe, a vaší hlavu to nebude bolet 🙂

12. 

(🇬🇧/🇨🇿) Too many things and no car? No problem! 😀 . You can carry them on your head! 😀 🙂

————–

Příliš mnoho věcí a žádné auto? Žádný problém! 😀  …Můžete je přece přenést na vaší hlavě! 😀 🙂

13. 

(🇬🇧/🇨🇿) This is the view of a beach in Maputo. You can see a lot of fishing boats because a lot of men here work as fishermen 🙂

—————————

Tohle je výhled na jednu pláž v Maputě. Vidíte hodně rybářských lodí, protože hodně mužů tady pracuje jako rybáři 🙂

………………And that´s all 🙂

I recommend visiting Mozambique because there are very nice people and beautiful beaches (which I explored later 🙂 )

By the way, next time you can look forward to pictures from another country – Eswatini / Swaziland. In my opinion, that´s absolutely the best country I´ve ever visited! 🙂  ..I´ll tell you more next time 🙂

And now in Czech 🙂 : Doufám, že vás můj článek ještě více inspiroval k učení se anglicky. A já se s angličtinou mimo jiné snažím pomáhat  i takto:

Pokud se cítíte ztraceni v angličtině, nevíte, jak se pořádně naučit anglicky, tak mám pro vás tento návod, který vám OKAMŽITĚ ukáže tu správnou cestu, můj ebook ZDARMA:
7 tipů, jak se snadno ANGLICKY domluvit 🙂

Shrnutí těch nejdůležitějších frází pro různé situace najdete v mém ebooku TAHÁK NA CESTY + nahrávky. Tohle vám RYCHLE A OKAMŽITĚ pomůže posunout vaší angličtinu na jinou úroveň 🙂

Také se podívejte na ebook, který vás provede těmi nejběžnějšími modelovými situacemi, které vás mohou potkat při komunikaci v zahraničí  – ANGLIČTINA SBALENÁ NA CESTY + nahrávky. Ten vás bude strašně bavit 🙂

Pokud máte problém s pochopením 4 základních časů, tak si můžete ZDARMA stáhnout TAHÁK ZÁKLADNÍCH ČASŮ, najdete to tady jako druhý ebook 🙂

A to je vše, co jsem vám chtěl 🙂

Mějte se hezky, milovníci cestování a angličtiny! 🙂

„Jsem profesionální online lektor angličtiny, který si cestuje po světě a učí své klienty cestovní angličtinu, a díky tomu se bez problémů dokáží domluvit v zahraničí.“ Můj životní příběh si můžete přečíst tady >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.