My 15 month trip in Africa IN PICTURES – PART (II.) – Hermanus – the best place in the world for watching whales?

Honestly, I didn´t expect that Africa could be so stunning. I was amazed and so happy there 🙂

I started my long „trip“ in Africa in 2018 and then during the next 15 months, I travelled around South Africa, Eswatini (before: Swaziland) and Mozambique 🙂

Last time, you explored Cape Town (the picture story is HERE) with me – maybe the most beautiful city in the world? 🙂

Now, you´ll explore with me PROBABLY THE BEST PLACE IN THE WORLD TO WATCH WHALES! 🙂

By the way, when I was in Cape Town, once I made a trip to Hermanus – It´s a town (not so far from CT) 🙂

And now, do you want to know why Hermanus is the best spot for whales? 🙂

So enjoy my pictures with descriptions 🙂

Pozn. u některých anglických slovíček máte výslovnost napsanou v závorce kurzívou u popisku fotky. Popisky jsou v angličtině i češtině. Pokud byste něčemu v angličtině nerozuměli, tak se snadno můžete podívat do českého překladu 🙂 . ALE prvně si pročítejte anglický 🙂
Přeji hezké, zábavné a také naučné čtení! 🙂

Obr.: Where exactly is Hermanus in South Africa? Check out the map 🙂 

1.

(🇬🇧/🇨🇿)
Watching whales (wejls) was an unforgettable (unforgetebl) experience, most propably the best experience ever! 🙂 It´s so beautiful to just watch them as they swim and it looks like they are enjoying every moment in the water and they are playing all the time 🙂 . Moreover, they are so huge, it just takes your breath (breθ) away 🙂

———————————————————–

Pozorování velryb byl nezapomenutelný zážitek, pravděpodobně  úplně ten nejlepší zážitek vůbec 😀 ..to je prostě tak krásný je pozorovat, jak plavou a při tom vypadají, že si užívají každý okamžik v moři, a že si hrají celou dobu 🙂 ..Navíc velryby jsou obrovské, takže takový pohled na ně vám prostě vezme dech 🙂

2.

(🇬🇧/🇨🇿)

I was schocked how many whales I could see at just one place  🙂 …I saw maybe 30 whales during just one day! 🙂 🙂 …and you know what..I was worried before that I wouldn´t see any 😀 🙂

………………

Byl jsem šokován z toho, kolik velryb tady je na jednom místě 🙂 Viděl jsem možná tak 30 velryb za den !  🙂  …a to jsem se bál, že neuvidím žádnou!  😀 🙂

3. 

(🇬🇧/🇨🇿)

The whale season (sízn) in Hermanus (Hermanes) is between June and December every year. But it´s said the best month is September because they give birth, and there are so many of them this time 🙂 ..And I agree, I was there in September 🙂

……………………..

Období pro pozorování velryb v Hermanusu je mezi červnem a prosincem 🙂 ..prý nejlepší měsíc je září, protože rodí mladé a je jich tam nejvíce v tomto období 🙂 …souhlasím, byl jsem tam v září 🙂

4. 

(🇬🇧/🇨🇿)

You can take a cruise (krůz) to watch them close :). The cruise costs around 1 400 Czech crowns (krauns) and lasts for 2 hours 30 minutes.

————-

Můžete si objednat výletní plavbu k nim a pozorovat je tak z blízka 🙂 . Plavba stojí okolo 1 400 českých korun a trvá 2 hodiny a 30 minut.

5. 

(🇬🇧/🇨🇿)

If you take the cruise, they can get you really close to them (but whales aren´t disturbed ) 🙂

Once, one whale was even swimming around our ship, touching the ship! 🙂

……….

Pokud se rozhodnete pro výletní plavbu, dostanou vás velice blízko k nim (ale velryby nejsou vyrušovány) 🙂

Jednou dokonce jedna velryba plavala okolo naší lodě a dotýkala se naší lodě! 🙂

6. 

(🇬🇧/🇨🇿)

A whale saying hello to us! 😀 😀 🙂

————

Jedna velryba nás dokonce pozdravila! 😀 😀 🙂

7. 

(🇬🇧/🇨🇿)

This is how waiting for whales on the ship looked like 😀 🙂

———

Takhle vypadalo čekání na velryby na lodi 😀 🙂

 

8. 

(🇬🇧/🇨🇿)

BUT you don´t have to take the cruise to see whales because you can also watch them just from the coast! 🙂 ..because they are all along the coast 🙂 ..So imagine watching whales FOR FREE! 🙂 .. do you see now why it´s the best spot? 🙂

——-

ALE nemusíte si objednat nějakou plavbu, abyste viděli velryby, protože je můžete pozorovat z pobřeží 🙂 . protože ony jsou všude kolem něho 🙂 ..takže si představte, že pozorujete velryby úplně zadarmo:) ..tak už víte, proč je toto místo to nejlepší? 🙂

9. 

(🇬🇧/🇨🇿)

There are plenty of walking trails along the coast so you can just walk along and watch whales, and enjoy beautiful views (vjůs) as well 🙂

—–

Podél pobřeží je spousta pěších stezek, takže se můžete jen procházet a pozorovat velryby, a také si užívat krásné výhledy 🙂

10. 

(🇬🇧/🇨🇿)

Can you see the whale there? 🙂

—-

Vidíte tam tu velrybu? 🙂

11. 

(🇬🇧/🇨🇿)

You can even see maybe 3 here 🙂 …taken from the coast 🙂

—-

Tady můžete dokonce vidět 3 🙂 ….foceno z pobřeží 🙂

12. 

(🇬🇧/🇨🇿)

And the surroundings of the city are just spectacular (spektakjulr)! 🙂

——

A okolí města je prostě úžasné! 🙂

13. 

And let´s translate some signs (sajns) too 🙂

Here you can find:

whale cruises (krůzis) – plavby za velrybami

whale watching – pozorování velryb

next trip – další výlet

14. 

(🇬🇧/🇨🇿)

Notice (noutis) this sign –  SHARK CAGE DIVING – you can even watch sharks under the water 🙂

—–

Všimněte si tohoto nápisu – potápění se v kleci mezi žraloky – můžete dokonce pozorovat i žraloky přímo pod vodou 🙂

 

A video from watching wales is HERE on my Facebook fan page.  

And that´s all 🙂

Of course, I recommend Hermanus to visit, I often remember this place because it was just breathtaking (breθtejkin) 🙂

Next time you can look forward to pictures from Johannesburg – probably the most dangerous city in the world! 🙂

And now in Czech 🙂 :

S angličtinou se snažím pomáhat mimo jiné i takto:

Pokud máte problém s pochopením 4 základních časů, tak si můžete ZDARMA stáhnout TAHÁK ZÁKLADNÍCH ČASŮ.  , najdete to tady jako druhý ebook 🙂 

Pokud se cítíte ztraceni v angličtině, nevíte, jak se pořádně naučit anglicky, tak mám pro vás tento návod, který vám OKAMŽITĚ ukáže tu správnou cestu, můj ebook ZDARMA:
7 TIPŮ, JAK SE VÝBORNĚ ANGLICKY PŘIPRAVIT NA DOVOLENOU. 🙂

Shrnutí těch nejdůležitějších frází na dovolenou pro různé situace najdete v mém ebooku TAHÁK NA CESTY + nahrávky. Tohle je prostě rychlá pomůcka na cesty, tohle vám RYCHLE A OKAMŽITĚ pomůže posunout vaší angličtinu na jinou úroveň 🙂

Také se podívejte na ebook, který vás provede těmi nejběžnějšími situacemi v zahraničí – ANGLIČTINA SBALENÁ NA CESTY + nahrávky. Ten vás bude prostě bavit 🙂

A to je vše, co jsem vám chtěl 🙂

Mějte se hezky, milovníci cestování a angličtiny!  🙂

„Jsem profesionální online lektor angličtiny, který si cestuje po světě a učí své klienty cestovní angličtinu, a díky tomu se bez problémů dokáží domluvit v zahraničí.“ Můj životní příběh si můžete přečíst tady >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.