8 nejčastějších angl. chyb na cestách u POKROČILÝCH :(

Jako zkušený lektor angličtiny jsem už pomohl mnoha studentům. Všiml jsem si, že většina pokročilých studentů, které začnu učit, dělají ÚPLNĚ TY SAMÉ CHYBY 🙁

Toto mě inspirovalo k tomu, abych na ty nejčastější chyby (týkající se cestování) upozornil a zvedl tak jednoduše Vaši úroveň angličtiny 🙂

Tak se pojďme podívat na těch 8 nejčastějších chyb a zkontrolujte si tak, jestli takové chyby taky neděláte 🙂

U každé chyby máte vysvětleno, proč je to špatně, protože je důležité vědět, proč to tak je 🙂

1

ŠPATNĚ: Where should I get OUT the bus?

SPRÁVNĚ: Where should I get OFF the bus?

– vystoupit u velkých dopravních prostředků (např. vlak, letadlo, tramvaj…) se řekne = get OFF. Proč OFF? Protože OFF vyjadřuje předložku z povrchu pryč (z paluby např. autobusu). Ale např. u auta je to jinak, tam je právě to OUT vystoupit/nastoupit z auta = get OUT of the car (out protože vystupuje z malého prostoru (auto) do velkého (venek).

2

ŠPATNĚ: Is there SOME exchange office here?

– SOME a ANY se používá s podstatnými jmény v MNOŽNÉM ČÍSLE (např. some stops) anebo s NEPOČITATELNÝMI pod. jmény (např. some money). Takže ne se směnárnou. Takže ne: some exchange office

SPRÁVNĚ: Is there AN exchange office here?

s jed. poč. pod. jménem (např. směnárna) se používá (pokud mluvíme obecně nebo mluvíme o věci poprvé) neurčitý člen. Další př. Vidím nějakého psa. I see A dog. Vidíš nějaké psa? Can you see A dog? Nevidím žádného psa. I don’t see A dog.

Obr. A když jsem u těch chyb, tak vám v obrázcích ukáži i nějaké vtipné chyby 😀

3

ŠPATNĚ: Which bus does go to the train station?

copak v otázce může být podmět (bus) před pomocným slovesem DOES? (Srovnejte s např. What time DOES THE BUS go?)

SPRÁVNĚ: Which bus goes to the train station?

– takovému typu otázek se říká PODMĚTNÉ OTÁZKY, protože se ptají na podmět (který AUTOBUS jede na nádraží?)a ten podmět máme jako by na začátku věty – which BUS?, a proto za tímto druhem otázek se používá slovosled OZNAMOVACÍ VĚTY 🙂 tzn. za podmětem následuje sloveso (goes) a pak to ostatní 🙂

4

ŠPATNĚ: What’s the best way HOW TO get to the city center?

SPRÁVNĚ: What’s the best way TO get to the city center?

– za slovíčkem WAY nelze použít spojku JAK = HOW – protože HOW se nepoužívá v angličtině ve vztažných větách tzn. rozvíjejících nějaké podstatné jméno například jako …the place where I live …. 🙂
WAY se pojí přímo s infinitivem: způsob, jak to udělat – way TO do sth 🙂
Pamatujte si, že HOW SE NEPOUŽÍVÁ ZA PODSTATNÝM JMÉNEM. Tedy např. …the way how , ….advice how (špatně) ….

5

ŠPATNĚ: What time will we arrive TO the hotel?

SPRÁVNĚ: What time will we arrive AT my hotel?

– Sloveso ARRIVE se NIKDY nepojí s přeložkou TO. Protože nepopisuje nějaký přesun z místa A do místa B jako např. jet do = go to. Ale naopak ARRIVE znamená přijet/dorazit už NA nějaké konkrétní místo a s konkrétním místem se pojí jiné přeložky např. IN nebo AT např. I’m IN London. She’s AT the bus stop.
Takže proto se sloveso ARRIVE pojí s předložkami IN nebo AT (případně: on the island)
arrive IN = město, státy
arrive AT = konkrétní místo (např. do hotelu)

6.

ŠPATNĚ: I would like OTHER cup of tea.

SPRÁVNĚ: I would like ANOTHER cup of tea.

– ANOTHER se pojí s JEDNOTNÝM ČÍSLEM poč. pod. jmen např. ANOTHER cup of tea, ANOTHER car. OTHER se pojí s MNOŽNÝM ČÍSLEM poč. pod. jmen (např.OTHER cups) a s nepočitatelnými podstatnými jmény (např. OTHER money).

TIP! Jak si tohle zapamatovat? Pamatujte si, že ANOTHER začíná na neurčitý člen ANother a ten se právě pojí s. poč. pod. jmény v j.č. 🙂

7.

ŠPATNĚ: How long ARE you in France?

-přítomný čas ale používáme, když mluvíme obecně nebo o opakovaném ději, ne o něčem, co probíhá doteď 🙁

SPRÁVNĚ: How long HAVE YOU BEEN in France?

– touto otázkou se ptáme, jak dlouho už DOTEĎ něco probíhá = něco začalo v minulosti, pokračuje doteď a ještě bude pokračovat. Jak dlouho už jsi ve Francii? Tzn. pořád tam je = předpřítomný čas 🙂

8.

ŠPATNĚ: Do you know where IS THE SHOP?

SPRÁVNĚ: Do you know where THE SHOP IS?

– ve větě je sice otazník, ten ale patří k první větě – DO YOU KNOW, věta THE SHOP IS už je vedlejší předmětná (oznamovací) a tam je slovosled oznamovací věty např. the shop is …

…….Tak co, děláte některé z těchto chyb? 🙂

ak věřím, že už je nikdy dělat nebudete 😀  a díky vysvětlení (je tedy důležité vědět, proč to tak je) si správnou variantu daleko lépe zapamatujete 🙂

Samozřejmě bych našel častých chyb na cestách daleko více. A na takové právě časté upozorňuji v mém OBRÁZKOVÉM PRŮVODCI– ANGLIČTINA SBALENÁ NA CESTY, který vás provede těmi nejběžnějšími situacemi v zahraničí (modelové situace) + k němu máte nahrávky 🙂

A nebo výstižné a jednoduché fráze (a pak už v nich chybovat nebudete) najdete ve shrnutí těch nejdůležitějších frází na dovolenou pro různé situace – TAHÁK NA CESTY. Tohle je prostě RYCHLÁ POMŮCKA NA CESTY + jsou k nim také úžasné nahrávky 🙂

Pokud máte problém se v zahraničí domluvit, tak doporučuji si zdarma stáhnout: 7 TIPŮ, JAK SE SNADNO ANGLICKY DOMLUVIT NA DOVOLENÉ 🙂

„Jsem profesionální online lektor angličtiny, který si cestuje po světě a učí své klienty cestovní angličtinu, a díky tomu se bez problémů dokáží domluvit v zahraničí.“ Můj životní příběh si můžete přečíst tady >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.