NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VÝSLOVNOSTI :( Zlepšete svou výslovnost okamžitě! :)

Můj student na mě: I’m afraid of BEERS 😀

Tak pozor: bear /beər/ – medvěd X beer /bɪ:r/– pivo

To je častá chyba a rozdíl je značný 😀

Jako zkušený lektor angličtiny vím, že hodně studentů angličtiny má zažitou špatnou výslovnost u úplně těch STEJNÝCH SLOVÍČEK. Tak jsem dostal nápad vymýšlet si své vlastní jazykolamy pro mé studenty zaměřené na ty slovíčka, které se spolu pletou 🙂

Dovolte mi tento seznam s vámi sdílet. Doufám, že se nejen pobavíte, ale i poučíte 🙂

P.S. pokud nevíte, jak přepis výslovnosti (v závorkách) slovíček přečíst. Tak nezapomeňte, že jsem pro vás dal dohromady pravidla výslovnosti, které najdete jakou součást nahrávek cestovních anglických slovíček TADY 🙂

1. The bear drank beer.

/ðə beər dræŋk bɪ:r/

Ten medvěd pil pivo.

Pozn. Žádné „drAnk“, tak se čte až 3. stupeň tohoto nepravidelného slovesa – drunk [drʌŋk]

2. I would like to have tomato SOUP, not SOAP.

soup /suːp/ – polévka X soap /soʊp/ – mýdlo

Dal bych si rajskou polévku, ne mýdlo.

3. I ate a dessert in the desert.

dessert /dɪˈzɜrt/ – zákusek X desert /dezərt/ – poušť

V poušti jsem snědl zákusek.

Pozn. zákusek se bohužel čte naopak než v češtině. My řekneme DEzert, oni řeknou DI.., tak pozor 🙂

4. Her hair is here.

/hɜr her ɪz hɪr/

Její vlas(y) je tady.

Pozn. ani jedno to slovíčko se nečte stejně! Tady máte jasný důkaz, že HER není žádné „hér“ 🙂

5. The bitch is on the beach.

bitch /bɪtʃ/ – (slušně třeba:) kráva 😀 X beach /biːtʃ/ – pláž

Pozn. hodně takovýchto podobných slovíček se odlišuje pouze délkou písmena např. i, i: = í.

6. Her dad isn’t dead.

dad /dæd/ – táta X dead /ded/ – mrtvý

Její táta není mrtvý.

Pozn. opravdu se tyto slovíčka nečtou stejně

7. There is shit on the sheet.

shit /ʃɪt/ – (slušně řečeno) hovínko X sheet /ʃiːt/ – prostěradlo

Na tom prostěradle je (slušně řečeno) hovínko 😀

8. Don’t put your foot on the food or the wood. 

foot /fʊt/ X food /fuːd/ X wood /wʊd/

9. I hear her heart.

/aɪ hɪr hɜr hɑːrt/

Slyším její srdce.

Pozn. heart není „hŕt“

10. I hurt my ankle when I was going to my uncle’s.

hurt /hɜrt/, ankle /æŋ.kəl/ – kotník X uncle /ʌŋ.kəl/ – strýček

Zranil jsem si kotník, když jsem šel ke strýčkovi.

11. There was a man and a woman. Now there are men and women.

man /mæn/ X men /men/, woman /wʊmən/ X women /wɪmɪn/

Byl tam nějaký muž a žena. Teď tam jsou muži a ženy.

12. I visited Austria, not Australia.

Austria /ostriə/ X Australia /oˈstreɪliə/

Navštívil jsem Rakousko, ne Austrálii.

13. I went to Croatia, not Croatia.

Croatia /kroʊˈeɪʃə/ X Croatia /kəˈriə/

Jel jsem do Chorvatska, ne do Koreje.

14. The word is „world“

word /wɜːrd/ X world /wɜːrld/

To slovo je „svět“.

Pozn. tyto slovíčka se také nečtou stejně. Liší se o L a ani v jednom není Ó 🙂

15. Where were you?

where /wer/ X were /wɜ:r/

Kde jsi byl?

Pozn. WERE není – wér! Tady máte jasný důkaz, že se ty slova (where X were) nečtou stejně 🙂

16. I’m working at work.

/aɪm ˈwɜrkɪŋ æt wɜrk/

Pozn. WORK se nečte „wÓrk“. Mrkněte do přepisu, že tam není žádné O.

A také v koncovkách NG se G nečte např. working = wɜrkɪŋ, žádné „wɜrkɪnG“

17. The course is cursed.

course /kO:rs/ – kurz X curse /kɜ:rs/ – prokletí

Ten kurz je prokletý.

Poz. takže žádné „kůrs“ 🙂

18. Birds have no beard.

bird /bɜ:rd/ – pták X beard /bɪrd/ – vousy

.. tak co dělali jste také tyto chyby ve výslovnosti? 🙂

Jinak já se vám snažím pomáhat s praktickou angličtinou. Podívejte se na můj obrázkový průvodce cestovní angličtinou – ANGLIČTINA SBALENÁ NA CESTY, který vás provede těmi nejběžnějšími situacemi v zahraničí (modelové situace) + k němu máte nahrávky! 

A nebo výstižné a jednoduché fráze (a pak už v nich chybovat nebudete) najdete ve shrnutí těch nejdůležitějších frází na dovolenou pro různé situace – TAHÁK NA CESTY. Tohle je prostě RYCHLÁ POMŮCKA NA CESTY + jsou k nim také úžasné nahrávky (již zmíněné)

Taky jsem dal dohromady PŘEHLED všech anglických časů s jejich tvořením, použitím, příkladovými větami ohledně cestování a neustálým SROVNÁVÁNÍM. Se mnou zjistíte, že angl. časy je tak snadné pochopit! Jedná se o edokument, který získáte tady: 12 ANGLICKÝCH ČASŮ JEDNODUŠE A PŘEHLEDNĚ.

A to je vše, co jsem vám chtěl. Mějte se hezky, milovníci cestování a angličtiny! 🙂

„Jsem profesionální online lektor angličtiny, který si cestuje po světě a učí své klienty cestovní angličtinu, a díky tomu se bez problémů dokáží domluvit v zahraničí.“ Můj životní příběh si můžete přečíst tady >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.