NEJPOUŽÍVANĚJŠÍ ANTONYMA V AJ – TYTO SLOVÍČKA MUSÍTE ZNÁT!

„Switzerland is an expensive country, but Thailand is ….well….not an expensive country.“

„The boy was fat. Then he lost weight and now he is …..hmm….I don’t know.“

Něco takového často slyším od svých studentů. Neznají totiž pořádně antonyma (slova opačného významu). A tak mě napadlo: jak snadno rozšířit anglickou slovní zásobu? Zaměřte se na antonyma! 🙂

A protože na internetu nemohu najít výběr slovíček dle mých představ, tak jsem se rozhodl dát pro vás dohromady můj vlastní seznam 42 nejpoužívanějších dvojic antonym přídavných jmen! Tady máte jejich tabulkový přehled:

A tady je máte v článku s poznámkami a příkladovými větami:

1. tall X short (small by se nemělo používat pro výšku)  

vysoký(á) X malý/á (výškou u lidí!)

Př. When she was a kid, she was short. But now she is tall.

2. high X low

vysoký X nízký (u věcí!)

Př. This bridge is high but that bridge is too low. We can’t pass!

Pozn. TALL se také užívá při popisu úzkých a vysokých předmětů, tj. takových, u kterých výška dominuje nad ostatními rozměry, jako jsou např. stromy, stožáry, stěžně apod. Používá se také často u popisu budov, které mají mnoho pater. Př. The skyscraper is tall.

3. heavy X light

těžký X lehký (váhou!)

Help me with the heavy box, please. The suitcase is light, luckily.

4. hard, difficult (tyto dvě slova jsou ve významu obtížnosti často zaměňována) X easy

těžké X lehké (obtížností!)

The board game is too hard/easy for us.

5. hard X soft

tvrdý (také tedy těžký obtížností) X měkký

Př. Why is my towel so hard? I want a soft one.

6. dark X light

tmavý X světlý (také tedy lehký obtížností)

Př. We should sleep in a dark room, not in a light one.

7. big, large X small, little

velký X malý

Př. I would like to have a big house, not a small house.

Pozn. BIG a LARGE jsou spíše zaměnitelná pro vyjádření velikosti. I když LARGE je spíše formálnější. SMALL je malý většinou velikostí a LITTLE významem. LITTLE se často používá jako zdrobnělina např. a little car – autíčko X a small car – malé auto, a little girl – holčička atd.

Pozn. loose X tigth, volný X těsný (např. oděv)

8. long X short

dlouhý X krátký

Př. My hair is too long. I would like short hair.

9. fat X thin/slim (skinny)

tlustý/á X hubený/á/štíhlý/á (vyhublý, vyzáblý)

Př. I was fat. Then I lost weight and now I’m slim, right?

Pozn. thick X thin (také tedy znamená štíhlý), tlustý X tenký (obsahem např. čára, trubka) Př. The pipe is too thick. I need a thin one.

10. wide X narrow

široký X úzký

Př. Don’t drive there! The road is too narrow. We need to find a wide one.

Tento přehled také není špatný, ale jsou tam nějaké až moc pokročilé.

11. deep X shallow

hluboký X mělký

Př. The water is too deep for children. It’s better when children learn to swim in shallow water.

12. fast, quick [kwɪk] X slow

rychlý X pomalý

Př. Be fast! Don’t be slow! We’re late!

13. near X far

blízký, blízko X daleký, daleko

Př. He stays near my houtel….How far is the beach?

14. young X old

mladý X starý

Př. I’m 33 years old. I still feel young.

15. new X old

nový X starý (věci)

Př. How old is your mobile? It’s a new one.

16. good X bad

hodný (charakterem), dobrý (věci) X zlý (charakterem), špatný (věci)

Př. He used to be a bad boy, but now he’s a good boy.

17. hot X cold

horký X studený

Př. There’s no hot water in the bathroom, only cold.

18. tidy X untidy

pořádný X nepořádný (člověk)

Př. She’s usually untidy. She should be tidy.

19. clean X dirty

čistý X špinavý

Př. Could bring me a new glass, please? This one is dirty. But the plate is clean.

20. noisy X quiet [kwaɪət]

hlučný X tichý

Př. We should be quiet in a library. I dislike noisy people.

21. married X single

vdaná, ženatý X svobodný

Př. I’m already married but my sister is still single.

22. rich X poor

bohatý X chudý

Př. Is Brazil a rich or a poor country?

23. wet X dry

suchý X mokrý

Př. The clothes were still wet from the rain. After a moment in the sun, the towel was dry.

24. sweet X sour, bitter

sladký X kyselý, hořký

Př. The strawberries tasted sweet, while the lemons were sour and the dark chocolate bitter.

25. healthy X ill, sick

zdravý X nemocný

Př. I was healthy but then I had a stomachache. I felt sick.

26. healthy X unhealthy

zdavé X nezdravé (např. jídlo)

Př. Do you prefer healthy or unhealthy food?

27. open X closed

otevřený X zavřený

Př. This restaurant is open but that shop is closed.

28. full X emply

plný X prázdný

Př. Some glasses are full and some empty on the table.

29. strong X weak

silný X slabý

Př. I was strong before the training but then I became weak after the training.

30. handsome, beautiful X ugly

krásný/á X škaredý (ženy, zvířata, věci

Př. The prince was handsome and the princess was beautiful, while the old witch was ugly.

31. interesting X boring  

zajímavý X nudný (u věcí i lidí)

Př. I will explore a lot of interesting destinations around the world, rather than spending my time on boring routines at home.

32. safe (ne safety! To je bezpečnost) X dangerous

bezpečný X nebezpečný

Př. The street is safe during the day but it can be dangerous at night.

33. clever, smart X stupid

chytrý X hloupý

Př. The clever boy easily solved the puzzle…Don’t make stupid mistakes!

34. friendly X unfriendly

přátelský X nepřátelský

Př. The Africans are mostly friendly, while the Europeans are mostly unfriendly.

35. nice X rude (také: unkind, impolite)

milý X sprostý, hrubý

Př. Don’t be rude! You should be nice!

36. angry X calm [kɑ:m]

naštvaný X klidný

Př. You shouldn’t be angry. It’s important to be calm.

37. happy X sad

šťastný X smutný

Př. She was happy after the good news…Something bad happened and she felt sad.

38. lazy X hardworking

líný X pracovitý

Př. He didn’t want to do anything. He was so lazy! …She worked hard. She was very hardworking.

39. hungry X full

hladový/á X plný/á

Př. I’ve eaten a lot of food and now I’m full…We had no food in the fridge and I was hungry.

40. early, soon X late

brzký, brzo X pozdní, pozdě

Př. Sarah always wakes up late, while her punctual brother, John, always arrives at school early.

41. up X down

nahoru X dolů

Př. The prices went up but later down quickly.

42. right X wrong

správný X špatný

Př. I chose the wrong size of the shoes….Do you know the right answer?

…a to je vše. Tak co, pomohl jsem vám? 🙂

Jinak já se vám snažím pomáhat s praktickou angličtinou. Podívejte se na můj obrázkový průvodce cestovní angličtinou – ANGLIČTINA SBALENÁ NA CESTY, který vás provede těmi nejběžnějšími situacemi v zahraničí (modelové situace) + k němu máte nahrávky! 

A nebo výstižné a jednoduché fráze (a pak už v nich chybovat nebudete) najdete ve shrnutí těch nejdůležitějších frází na dovolenou pro různé situace – TAHÁK NA CESTY. Tohle je prostě RYCHLÁ POMŮCKA NA CESTY + jsou k nim také úžasné nahrávky (již zmíněné)

Taky jsem dal dohromady PŘEHLED všech anglických časů s jejich tvořením, použitím, příkladovými větami ohledně cestování a neustálým SROVNÁVÁNÍM. Se mnou zjistíte, že angl. časy je tak snadné pochopit! Jedná se o edokument, který získáte tady: 12 ANGLICKÝCH ČASŮ JEDNODUŠE A PŘEHLEDNĚ.

A to je vše, co jsem vám chtěl. Mějte se hezky, milovníci cestování a angličtiny! 🙂

„Jsem profesionální online lektor angličtiny, který si cestuje po světě a učí své klienty cestovní angličtinu, a díky tomu se bez problémů dokáží domluvit v zahraničí.“ Můj životní příběh si můžete přečíst tady >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.