BUSINESS ENGLISH I. Mluvíme o své práci – tyto fráze musíte znát!

K cestování patří i BUSINESS TRIPS (obchodní cesty) do zahraničí. Tak mě napadlo napsat článek i na BUSINESS ENGLISH 🙂

Já sám jsem vystudoval Báňskou ekonomickou VŠ v Ostravě, kde jsem získal titul Ing. Sám jsem tak měl nějaké business hodiny angličtiny. Teď jako lektor angličtiny vím, co se vám v praxi může hodit, a co ne 🙂

Dnes vám ukážu ty nejdůležitější fráze/slovíčka v příkladových větách, které musíte znát, když mluvíte o své práci 🙂

Obr. já a mí spolužáci na Ing. promoci 🙂

 • I work as a manager.

Pracuji jako manažer.

 • I have been doing this job for 5 years. I started doing this job 5 years ago. (to do this job).

Dělám tuto práci už 5 let. Začal(a) jsem dělat tuto práci před 5 lety.

 • I work for a large European car maker.

Pracuji pro velkého evropského výrobce automobilů.

 • I work on car design.

Pracuji na návrhu aut.

 • I work with managers at our manufacturing plants.

Pracuji s manažery našich výrobních závodů.

 • I work in a team/group.

Pracuji v týmu/ve skupině.

 • We do business with a lot of companies.

Obchodujeme s mnoha společnostmi.

 • Our company runs well.

Naše společnost dobře funguje (doslova: dobře běží).

 • Our company has one boss (employer, CEO) and 150 employees /ɪm’ploɪi:s/. In our branch, I work with 15 colleagues (koli:gs) /co-workers.

Naše společnost má jednoho šéfa (zaměstnavatele, CEO) a 150 zaměstnanců. V naší pobočce pracuji s 15 kolegy.

 • My workplace is well-arranged.

Mé pracoviště je dobře uspořádané.

 • Our company is well-organised.

Naše společnost je dobře zorganizována.

 • I run the design department.

Vedu oddělení návrhů.

 • I manage a team of designers.

Spravuji (vedu) tým designérů.

 • 20 people work under me.

Pode mnou pracuje 20 lidí.

 • One of my main responsibilities is to make sure that new model designs are finished on time.

Jednou z mých hlavních odpovědností je zajistit, aby nové návrhy modelů byly dokončeny včas.

 • I’m also in charge of design budgets. (VELICE POUŽÍVANÁ VAZBA!)

Jsem také zodpovědný/á za rozpočty návrhů.

 • I deal with a lot of different people in the company. (VELICE POUŽÍVANÁ VAZBA!)

V rámci firmy mám mnoho kontaktů s různými lidmi.

I deal with paperwork.

Mám na starosti administrativu.

I deal with emails.

Vyřizuji emaily.

I have to deal with a lot of issues.

Musím se vypořádat s mnoha problémy.

I have to deal with deadlines.

Musím se vypořádat s konečnými termíny.

 • I’m responsible for co-ordination between design and production.

Jsem zodpovědný/á za koordinaci mezi návrhem a výrobou.

 • I’m familiar with a lot of computer programs.

Vyznám se v mnoho počítačových programech.

 • My qualification includes a Master’s degree in Business administration and several years of professional experience in project management.

Moje kvalifikace zahrnuje magisterský titul v oboru podnikové administrativy a několikaleté profesní zkušenosti v projektovém řízení.

 • I have ten years of experience in this field.

Mám deset let zkušeností v tomto oboru.

Před měsícem jsem byl povýšen na pozici vedoucího prodeje.

Minulý rok jsem byl na nemocenské. Minulý rok jsem si vzal nemocenskou.

 • My wife is on maternity leave (to be on maternity leave)

Má manželka je na mateřské.  

 • My working hours are flexible/fixed.

Má pracovní doba je flexibilní/pevně stanovená.

 • I work full-time/part-time.

Pracuji na plný úvazek/na částečný úvazek.

 • I work in shifts.

Pracuji na směny.

 • I start work at 8 AM. I finish work at 4 PM.

Začínám pracovat v 8 ráno. Končím v práci ve 4 odpoledne.

 • I have a lunch break at 12.

Ve 12 mám pauzu na oběd.

 • I never work overtime.

Nikdy nepracuji přesčas.

 • I sometimes go on a business trip.

Občas jezdím na služební cestu.

 • My job is well-paid / badly paid.

Má práce je dobře placená / špatně placená.

 • My salary is high/low.

Můj plat je vysoký/nízký.

 • Employee benefits include health insurance, paid time off, and life insurance.

Zaměstnanecké výhody zahrnují zdravotní pojištění, placené volno, nemocenskou a životní pojištění.

…….tak jak se vám líbí tyto fráze a slovíčka? Budu moc rád za nějaké reakce, motivuje mě to do další práce pro vás 🙂

Jinak business angličtina už je pro pokročilejší studenty. A s ní by vám mohl pomoci i tento můj materiál:

Dal jsem dohromady PŘEHLED všech anglických časů s jejich tvořením, použitím, příkladovými větami ohledně cestování a neustálým SROVNÁVÁNÍM. Se mnou zjistíte, že angl. časy je tak snadné pochopit! Přehled také obsahuje interaktivní nahrávky poslouchej a opakuj + i přehled i nahrávky k podmínkovým větám! Přehled získáte tady: 12 ANGLICKÝCH ČASŮ JEDNODUŠE A PŘEHLEDNĚ.

A to je vše, co jsem vám chtěl. Mějte se hezky, milovníci cestování a angličtiny! 🙂

„Jsem profesionální online lektor angličtiny, který si cestuje po světě a učí své klienty cestovní angličtinu, a díky tomu se bez problémů dokáží domluvit v zahraničí.“ Můj životní příběh si můžete přečíst tady >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.