CESTOVNÍ ANGLIČTINA # 7 – ztráta zavazadel

Jedna známá mi vyprávěla, že ji při cestě z Paříže do Kapského Města (JAR) ztratili zavazadla 🙁 Anglicky moc dobře neuměla, tak se s nimi na letišti těžko domlouvala. Jedna pracovnice letiště už to dokonce nemohla vydržet a natvrdo ji prý řekla: „TAK PROČ JEZDÍTE DO JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY, KDYŽ NEUMÍTE ANGLICKY???“ 🙁

Co vám tímto příběhem chci říci? Je vždy lepší se dobře anglicky připravit na cestu do zahraničí, jinak pobyt v zahraničí může být pro vás stresující a může se trápit, a zkazit si celou dovolenou 🙁

V tomto mém článku mám pro vás modelový rozhovor (pracovník letiště X vy) v angličtině s českým překladem ohledně ztráty vašich zavazadel na letišti v zahraničí. Takže uvidíte nejen, co byste mohli říkat, ale i to co byste mohli slyšet od protějšku! 🙂 Důležitá slovíčka máte v modelové situaci (pracovník letiště X vy) potrženy 🙂

P.S. Tady si nejdříve můžete pročíst v češtině teorii o tom, jak to chodí se ztracenými zavazadly: Co dělat při ztrátě zavazadla?

At the Baggage Service, Lost Baggage, Baggage Enquiry, Baggage information

(ztracené zavazadlo, dotazy na zavazadla, informace o zavazadlech)

A (airport officer): Good morning! How may I help you?

Dobré ráno! Jak vám mohu pomoci?

B (you): Hello, I just arrived from Paris and I can’t find my baggage at the baggage (re) claim area.

Ahoj, právě jsem přiletěl z Paříže a nemohu najít svoje zavazadlo ve výdejně zavazadel.

A: Please, show me your boarding pass. Are you sure you were at the right carousel (kærə’sel)/belt ? Your flight was at carousel 3. 

Prosím, ukažte mi svůj palubní lístek. Jste si jistý, že jste byl u správného pásu? Váš let patří k pásu číslo 3.

B: Yes, I was waiting at carousel 3 a long time. 

Ano, čekal jsem u pásu číslo 3 dlouho.

A: May I see your baggage claim tag?

Můžu vidět váš štítek na vyzvedávání zavazadel?

B: Is it the sticker on my boarding pass? Here it is.

Je to nálepka na mém palubním lístku? Tady je.

A: Is there a name tag on your suitcase?

Je na vašem kufru jmenovka?

B: Yes, there is!

Ano, je!

A: All right. Could you please tell me what your suitcase looks like?

Dobře. Mohl byste mi prosím popsat, jak váš kufr vypadá?

B: It’s a big, blue suitcase with a yellow name tag on it.

Je to velký, modrý kufr se žlutou jmenovkou.

A: Ok, thank you. Could you please fill out this form? Make sure to write your phone number and the address where you will be staying. We will do everything we can to return your baggage as soon as possible.

Dobře, děkuji. Mohl byste prosím vyplnit tento formulář? Ujistěte se, že napíšete své telefonní číslo a adresu, kde budete pobývat. Uděláme všechno pro to, abychom vám zavazadlo co nejdříve vrátili.

You fill out the form = Vyplníte formulář

declare = proclít, prohlásit 😀

B: Ok, when can I expect my baggage?

Dobře, kdy mohu očekávat své zavazadlo?

A: In most cases, lost baggage is found within 24 hours. We will deliver it to your address as soon as it arrives, free of charge. You can buy necessary items then you can get a refund for them. Please keep all the receipts.

Ve většině případů je ztracené zavazadlo nalezeno do 24 hodin. Doručíme vám ho na vaši adresu zdarma, jakmile dorazí. Můžete si zakoupit nezbytné předměty a následně za ně požádat o refundaci. Prosím, uschovejte všechny účtenky.

B: Ok, could you please give your contact number?

Dobře, mohl byste mi prosím dát vaše kontaktní číslo?

A: Surely. Here you are.

Samozřejmě. Tady je.

B: Thank you for your help.

Děkuji vám za pomoc.

A: You’re welcome. I’m sorry for the inconvenience.

Není zač. Omlouvám se za nepříjemnosti.

…tak co, domluvili byste se anglicky s nimi při ztrátě zavazadla? Já doufám, že teď jo 🙂

Já se vám právě snažím pomáhat s praktickou angličtinou. Podívejte se na můj obrázkový průvodce cestovní angličtinou – ANGLIČTINA SBALENÁ NA CESTY, který vás provede těmi nejběžnějšími situacemi v zahraničí (modelové situace) + k němu máte nahrávky! 

A nebo výstižné a jednoduché fráze (a pak už v nich chybovat nebudete) najdete ve shrnutí těch nejdůležitějších frází na dovolenou pro různé situace – TAHÁK NA CESTY. Tohle je prostě RYCHLÁ POMŮCKA NA CESTY + jsou k nim také úžasné nahrávky (již zmíněné)

Taky jsem dal dohromady PŘEHLED všech anglických časů s jejich tvořením, použitím, příkladovými větami ohledně cestování a neustálým SROVNÁVÁNÍM. Se mnou zjistíte, že angl. časy je tak snadné pochopit! Jedná se o edokument, který získáte tady: 12 ANGLICKÝCH ČASŮ JEDNODUŠE A PŘEHLEDNĚ.

A to je vše, co jsem vám chtěl. Mějte se hezky, milovníci cestování a angličtiny! 🙂

„Jsem profesionální online lektor angličtiny, který si cestuje po světě a učí své klienty cestovní angličtinu, a díky tomu se bez problémů dokáží domluvit v zahraničí.“ Můj životní příběh si můžete přečíst tady >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.