Jak se řekne slovo PAMÁTKA v angličtině? sight X monument …?

Když se zeptám mých nových studentů, aby mi přeložili větu např. „Jaké památky jsi navštívil?“ Tak velká většina z nich tápe, jak vyjádřit to slovo památka. To mě inspirovalo k napsání tohoto článku, ať to tápaní jednou provždy skončí! 😀

Nejčastější slovíčka spojené s památkami jsou MONUMENT a SIGHT. Teoreticky je u nich takový rozdíl:

Monument  [ˈmɒnjʊmənt] má 2 významy:

  1. památník, pomník, který oslavuje nějakou osobu nebo událost (patří tam i socha)
  2. památka jako budova/stavba postavená jako pamětní a symbolické místo

Když jsem byl v JAR, tak jsem navštívil Voortrekker Monument (mám monument přímo v názvu), který připomíná a oslavuje putování prvních bělošských osadníků po jihu Afriky. Tuto stavbu vidíte tady na fotce.

Sight [saɪt] je obecně jakákoliv památka/atrakce – atraktivní/zajímavé místo, kam jezdí hodně turistů či místních, protože je zajímavé a nemusí být nutně spojeno s nějakou významnou osobou.

Takže teoreticky je ŠPATNĚ: Big Ben (na fotce) and the Tower of London are famous London monuments. (protože nic neoslavují. První jsou hodiny a druhé je vězení.)
SPRÁVNĚ: Big Ben and the Tower of London are famous London sights (památky obecně)

ALE upřímně v praxi SIGHT X MONUMENT bývají zaměňována a používána se stejným významem, prostě je to nějaká památka (zkuste si vygůglit např. the best monuments in London a vyjedou vám všechny druhy památek). ALE o pláži asi neřeknete, že je MONUMENT, že? 🙂

Se slovíčkem SIGHT se pojí důležitá fráze pro vyjádření chození po památkách = go SIGHTseeing [ˈsaɪtˌsiːɪŋ]. Např. Do you like to go sightseeing? Chodíš rád po památkách?

Samotné SIGHTSEEING tedy znamená chození po památkách. Toto studenti často zaměňují s památkami, což je špatně: To je krásná památka. ŠPATNĚ: it’s a beautiful sightseeing. (správně: sight)

Také s památkami si můžeme spojit slovíčko ATTRACTIONS [əˈtrækʃəns], což se samozřejmě překládá jako atrakce, nějaké místo co přitahuje lidi. A toto slovíčko, stejně jako SIGHTS, můžeme použít na jakoukoliv památku. Je to tedy také takové univerzální slovíčko.

Př. The 50 best London attractions. 50 nejlepších londýnských atrakcí

Slovíčko LANDMARK [ˈlændˌmɑːk] mluví o nějaké dominantě, výrazném orientačním bodě.

Když si řeknu dominanta (landmark), tak se mi vybaví třeba Petronas Twin Towers (mrakodrapy s firemními kancelářemi), které jdou vidět snad ze všech koutů Kuala Lumpur, Malajsie.

Memorial [mɪˈmɔːrɪəl] je konkrétně památník/pomník věnovaný někomu, kdo již není mezi námi a neměl by být zapomenut, anebo nějaké události.

Když jsem byl v Lucemburskou, tak jsem navštívil památník (memorial) padlých amerických vojáků během 2. světové války u městečka Hamm, kde jsou vytesány jejich jména a také mapa, kde vojáci bojovali.

Wonder [ˈwʌndə] znamená div. Je to prostě nějaká unikátní stavba, která vám vyrazí dech. Takže tohle slovíčko se k popisu památek obecně nehodí.

Např. New Seven Wonders of the World – Great Wall of China, Chichén Itzá (Mexico), Petra (Jordan), Machu Picchu (Peru), Christ the Redeemer statue (Brazil), Colosseum (Italy), Taj Mahal (India) – sedm nových divů světa

Tady jsem u Taj Mahalu. To je opravdu div světa (wonder). Neuvěřitelně krásná obrovská stavba 🙂

Jak jinak lze ještě vyjadřovat slovo památka?

Existují další podobné výrazy, které v podstatě znamenají to samé. Můžete tedy prostě jen jednoduše říci např.

the 10 best things to do in London – 10 nejlepších věcí, co dělat v Londýně.

31 must-see places around the world – 31 míst, které musíte vidět po světě

places of interest in Paris – turistické zajímavosti (památky) v Paříži

Takže si dnešní článek ještě shrňme:

Monument = památka, která něco oslavuje

Sight = jakákoliv památka, zajímavé místo

Attraction = atrakce, zajímavá místa

Landmark = dominanta

Memorial = pomník

Wonder = div

things/places to see, places of interest = také znamenají obecně památky

Také by vás mohlo zajímat, jak říci „profláknuté/neprofláknuté“ památky: touristy X non-touristy places

A nebo se může hodit říci: hidden gems např. in London = skryté klenoty (místa) v Londýně

Mé doporučení:

Nedělejme z památek vědu a používat pro vyjádření památek obecně můžete:  monument, sight, attraction, things/places to see. Ostatní slovíčka ale už pro obecné označení památek moc nesedí viz výše.

….jsou už vám památky v angličtině jasnější? Věřím, že jo 🙂

S praktickou angličtinou se snažím pomáhat i jinak. Podívejte se na mého obrázkového průvodce cestovní angličtinou – ANGLIČTINA SBALENÁ NA CESTY, který vás provede těmi nejběžnějšími situacemi v zahraničí (modelové situace) + k němu máte nahrávky! 🙂

A nebo výstižné a jednoduché fráze (a pak už v nich chybovat nebudete) najdete ve shrnutí těch nejdůležitějších frází na dovolenou pro různé situace – TAHÁK NA CESTY. Tohle je prostě RYCHLÁ POMŮCKA NA CESTY + jsou k nim také úžasné nahrávky 🙂

Taky jsem dal dohromady PŘEHLED všech anglických časů s jejich tvořením, použitím, příkladovými větami ohledně cestování a neustálým SROVNÁVÁNÍM. Se mnou zjistíte, že angl. časy je tak snadné pochopit! Jedná se o edokument, který získáte tady: 12 ANGLICKÝCH ČASŮ JEDNODUŠE A PŘEHLEDNĚ.

A to je vše, co jsem vám chtěl 🙂

Mějte se hezky, milovníci cestování a angličtiny! 🙂

„Jsem profesionální online lektor angličtiny, který si cestuje po světě a učí své klienty cestovní angličtinu, a díky tomu se bez problémů dokáží domluvit v zahraničí.“ Můj životní příběh si můžete přečíst tady >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.