CESTOVNÍ ANGLIČTINA # 6 – na horách

Víte, jak se řeknou lyže (mn. číslo), lyžáky, lyžařské hůlky, lyžařské brýle, sjezdovka, vlek, jet na běžky? 🙂

Všechny tyhle a další slovíčka si projdeme v MODELOVÝCH SITUACÍCH (půjčovna lyží a snowboardu – rozhovor PRODEJCE X ZÁKAZNÍK, nehoda na lyžích – rozhovor ZÁCHRANÁŘ X LYŽAŘ), takže uvidíte nejen, co byste mohli říkat, ale i to co byste mohli slyšet od druhé osoby! Prostě angličtina praktickou formou 🙂

Také upozorňuji na správnou výslovnost u některých těžších slovíček na výslovnost, kde studenti často chybují 🙂

P.S. Pokud se vám článek líbí, budu moc rád za nějaké reakce, za komentáře a za sdílení, motivuje mě to další práce 🙂

SKI AND SNOWBOARD RENTAL – půjčovna lyží a snowboardu

You’d like to rent a ski and snowboard equipment:

A: Hello, I would like to rent skis (ski:s), ski boots, ski poles/sticks (pouls/stiks), and a helmet (helmit). And a snowboard and snowboard boots for my friend, please.

Dobrý den, rád bych si půjčil lyže, lyžáky, hůlky a helmu. A pro mého kamaráda snowboard a snowboardové boty. 

B: Hello, sure thing. Would you like ski goggles (‚goglz), too?

Dobrý den, jistě. Chcete i lyžařské brýle?

A: No, thanks. I have sunglasses. How much is the ski and snowboard set?

Ne, děkuji. Mám sluneční brýle. Kolik stojí ten lyžařský a snowboardový set?

B: Each is 15 euros per day.

Každý je za 15 E na den.

A: It’s fine. And do you sell the ski pass here, too?

V pořádku. A prodáváte tady taky skipas?

B: Yes, we do. So 2 adults?

Ano. Takže 2 dospělí?

A: 2 adults and 1 child, please. And where’s the ski lift?

2 dospělí a 1 dítě, prosím. A kde je lyžařský vlek?

B: Go this way (ukáže) and then turn left.

Jděte tudy a potom odbočte doleva.

A: Thanks. Are there good skiing conditions on ski slopes today?

Děkuji. Jsou dnes dobré podmínky pro lyžování na sjezdovkách?

B: Not too bad but be careful. The surface is icy. 

Není to zlé, ale buďte opatrní. Na povrchu je ledovka.

A: Ok, we will. What time do you close? What time should I return the equipment?

Budeme. V kolik hodin zavíráte? V kolik hodin bychom měli vrátit to vybavení?

B: We close at 7 PM. Please, return the things by 6:30 PM.

Zavíráme v 7. Prosím vraťte ty věci nejpozději do půl sedmé.

A: Ok, how much is it in total? And by credit card, please.

Dobře. Kolik to dělá dohromady? A kreditní kartou, prosím.

B: 40 E, please. No problem.

40 E, prosím. Žádný problém.

SKIING ACCIDENT

You’re on a skiing trip with your friend. He’s had an accident. His leg is broken. Call him an ambulance.

B: Hello, may I help you?

Dobrý den, mohu vám pomoci?

A: Hello, my friend had a skiing accident.

Dobrý den, můj kamarád měl nehodu při lyžování. 

B: What’s wrong with him?

Co s ním je?

A: I think he broke his leg (OR his leg is broken).

Myslím, že si zlomil nohu. (NEBO jeho noha je zlomená)

B: Oh, how is he feeling?

Oh, jak se cítí?

A: He’s in pain.

Má bolesti.

B: What’s your position?

Jaká je vaše pozice?

A: We’re on the red ski slope next to the cottage.

Jsme na červené sjezdovce vedle chaty.

B: Ok, what are you wearing? And what’s your name?

Ok, a co máte na sobě? A jaké je vaše jméno?

A: We’re wearing green ski suits, black caps, and white gloves.

Máme na sobě zelené lyžařské obleky, černé čepice a bílé rukavice.

B: Clear. Let me send a snowmobile /’snoʊmoʊˌbi:l/for you.

Jasné. Pošlu za vámi sněžný skútr.

Další užitečné fráze:

How often do you ski/go skiing? Jak často lyžuješ/jezdíš lyžovat?

When will you go snowboarding next time? Kdy budeš snowbordovat příště?

I’m downhill skiing. Lyžuji na sjezdovce (doslova: down – dolů, hill – kopec).

I’m cross-country skiing. Běžkuji Pozn. běžky – cross-country skis)

….tak co říkáte na ty modelovky? Praktické a výstižné 🙂

S praktickou angličtinou se snažím pomáhat i jinak. Podívejte se na můj obrázkový průvodce cestovní angličtinou – ANGLIČTINA SBALENÁ NA CESTY, který vás provede těmi nejběžnějšími situacemi v zahraničí (modelové situace) + k němu máte nahrávky! 

A nebo výstižné a jednoduché fráze (a pak už v nich chybovat nebudete) najdete ve shrnutí těch nejdůležitějších frází na dovolenou pro různé situace – TAHÁK NA CESTY. Tohle je prostě RYCHLÁ POMŮCKA NA CESTY + jsou k nim také úžasné nahrávky (již zmíněné)

Taky jsem dal dohromady PŘEHLED všech anglických časů s jejich tvořením, použitím, příkladovými větami ohledně cestování a neustálým SROVNÁVÁNÍM. Se mnou zjistíte, že angl. časy je tak snadné pochopit! Jedná se o edokument, který získáte tady: 12 ANGLICKÝCH ČASŮ JEDNODUŠE A PŘEHLEDNĚ.

A to je vše, co jsem vám chtěl. Mějte se hezky, milovníci cestování a angličtiny! 🙂

„Jsem profesionální online lektor angličtiny, který si cestuje po světě a učí své klienty cestovní angličtinu, a díky tomu se bez problémů dokáží domluvit v zahraničí.“ Můj životní příběh si můžete přečíst tady >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.