My 15 month trip in Africa IN PICTURES – PART (III.) – Johannesburg

Honestly, I didn´t expect Africa could be so stunning. I was amazed and so happy there 🙂

I started my long „trip“ in Africa in 2018 and then during the next 15 months, I travelled around South Africa, Eswatini (before: Swaziland) and Mozambique. 🙂

You´ve already explored with me Cape Town (the picture story is HERE) – maybe the most beautiful city in the world? 🙂 and Hermanus – the best place to watch whales in the world? (the picture story is HERE)

Now, you´ll explore with me one of the most dangerous cities in the world?🙂

And by the way, I flew to Johannesburg – JH (informal: Joburg) after over 2 months in Cape Town.
And honestly, I was a bit afraid to travel there because of its bad reputation but JH is the center of SA, you can easily get anywhere from there.

Well, sit back and enjoy my pictures with descriptions 🙂

Pozn. u některých anglických slovíček máte výslovnost napsanou v závorce kurzívou u popisku fotky. Popisky jsou v angličtině i češtině. Pokud byste něčemu v angličtině nerozuměli, tak se snadno můžete podívat do českého překladu 🙂
Přeji hezké, zábavné a také naučné čtení! 🙂

Obr.: Where exactly is Johannesburg in South Africa? Check out the map 🙂

1. 

(🇬🇧/🇨🇿) Once I said to one of my students during the lesson: „I’m in Johannesburg (džohanesbŕg) now!“. And she said: „Are you in Germany??“ 😀 😀

No, I wasn´t in Germany 😀 . It isn´t in Germany, although (olðou) the name sounds pretty German 😀 🙂

By the way, in the picture you can see a beautiful view of the city from the second tallest (tólist) building in Africa (223 metres)! 🙂

———————————————————-

Jednou jsem řekl jedné mé studentce během naší hodiny: „Jsem teď v Johannesburgu!“. A ona řekla: „Ty jsi v Německu?? 😀 😀

Ne, v Německu jsem nebyl 😀 . To není v Německu, i když ten název zní docela německy 😀 🙂

Mimochodem, na obrázku vidíte krásný výhled na toto město z druhé nejvyšší budovy v Africe (223 metrů)! 🙂

2. 

(🇬🇧/🇨🇿) This is a statue (stetju) of Nelson Mandela who was fighting against apartheid (racial (rejšl) segregation (segri´gejšn) in South Africa basically (bejsikly) all his life. Although he spent 27 years in prison because of that, he never gave up. In the end, he won the fight and even became the first democratic president in South Africa! 🙂 What a life story! 🙂 . And you can find this huge (hjůč) statue (6 metres high) in Johannesburg 🙂

———————————————————

Toto je socha Nelsona Mandely, který bojoval proti apartheidu (rasová segregace) v Jihoafrické republice v podstatě celý svůj život. Ačkoliv kvůli tomu strávil 27 let ve vězení, nikdy se nevzdal. Nakonec tento boj vyhrál a dokonce se stal prvním demokratickým prezidentem v Jihoafrické Republice! 🙂 To je ale životní příběh! 🙂

A právě tuto obrovskou jeho sochu (6 metrů vysokou) můžete najít v Johannesburgu 🙂

3. 

(🇬🇧/🇨🇿)  Like you can see, the city is highly developed, you can find everything here as you can find in Europe . Remember, south Africa is more developed than you even think 🙂

—–

Jak můžete vidět, toto město je velmi rozvinuté, můžete tady najít úplně všechno, jako co třeba najdete v Evropě. Pamatujte si, že jižní Afrika je daleko více rozvinutější, než si vůbec myslíte 🙂

4. 

(🇬🇧/🇨🇿)

She asked: „Where are you from?“

I replied: „The Czech republic“

And she was like: „aaaa, Radovan Krejcir 😀 😀 , big mafia boss, everybody was afraid of him here“

So we’re famous for Radovan Krejčíř! 😀

Btw he is in jail here in JH.

————————————————

Zeptala se: „Odkud jsi?“

Odpověděl jsem: „Česká republika“

A ona: „Aaaaaaa, Radovan Krejčíř 😀 , velký mafiánský šéf, každý se ho tady bál“

Takže jsme známí díky Radovanovi Krejčířovi! 😀

Mimochodem, je tady ve vězení v JH.

5. 

(🇬🇧/🇨🇿) Speaking of crime, do you know South Africa has a high rate of crime?

And you have to be careful especially in JH. And the suprising thing is you SHOULDN´T walk around the city center because it´s the most dangerous area (éria). Generally speaking, the city centers are the safest areas, right? But not here! 🙁

————–

Co se týče kriminality, víte, že Jihoafrická republika má vysokou míru kriminality?

A v JH musíte být obzvláště opatrní. A co mě hodně překvapilo je, že NEMĚLI BYSTE se tady procházet po centru, protože to je úplně ta nejnebezpečnější oblast. Většinou jsou ale centra města ty nejbezpečnější oblasti, že? Ale tady ne! 🙁

6. 

(🇬🇧/🇨🇿)  Honestly, there isn´t so much interesting to see in Johannesburg. BUT there are some MUSTS 🙂 – the second highest (hajist) building in Africa, the statue of Nelson Mandela, and the apartheid museum (mjůziem) – this picture and the next ones are all from the museum so you can understand what what was happening there that time. Btw, Apartheid was a long part of their history (42 years!!!).

———

Upřímně v Johannesburgu toho není moc k vidění. ALE jsou tam nějaké věci, které prostě musíte vidět 🙂 – tu druhou nejvyšší budovu v Africe, tu sochu Nelsona Mandely a apartheid muzeum – tahle a další fotky jsou z toho muzea, takže můžete porozumět, co se tam tehdy dělo tou dobou. A mimochodem, apartheid období bylo dlouhou součástí jejich historie (42 let!!!)

7. 

(🇬🇧/🇨🇿) Apartheid is a racial segregation of people. It means black and white people were kind of seperated 🙁 ….Like you can see, there were separated entrances to some public buildings 🙁

————–

Apartheid je rasově oddělení lidí. To znamená, že černoši a běloši byli tak nějak odděleni 🙁 ….Jak můžete vidět, existovaly oddělené vchody do nějakých veřejných budov 🙁

8. 

(🇬🇧/🇨🇿) Or there were taxis just for white people! 🙁

———–

Nebo existovali taxíky pouze pro bělochy! 🙁

9. 

(🇬🇧/🇨🇿) Or the train stations were separated into 2 parts – for black and white people! 🙁 …OMG! 🙁

—-

Nebo vlakové nádraží byly odděleny na dvě části – pro bělochy a černochy 🙁 .. Panebože!

10. 

(🇬🇧/🇨🇿) And even benches were separated 🙁 .. Can you imagine it?

————

Dokonce i lavičky byly odděleny 🙁 ….Dokážete si představit něco takového?

11. 

(🇬🇧/🇨🇿) And of course, there were some political trials (trajls) based on apartheid 🙁 ..so people died too 🙁

—-

A samozřejmě se konaly i politické procesy založené na apartheidu 🙁 ..takže také lidé umírali 🙁

12. 

(🇬🇧/🇨🇿) You can see two staircases here – for white and black people 🙁 …But they could all meet outside in the street (although there were separated districts too )

But the most racist thing was black people got shit jobs 🙁

So basically all the law was against black people 🙁

—-

Vidíte dvě schodiště – pro bělochy a černochy 🙁 …Ale všichni se mohli potkat venku v ulicích (i když také existovali oddělené čtvrti)

Ale to nejvíce rasistické na tomto režimu bylo, že černoši dostávali ty nejhorší práce 🙁

So basically all the law was against black people 🙁

13. 

(🇬🇧/🇨🇿) There is one part of the museum which is dedicated to the life of Nelson Mandela . And it was really breathtaking to learn much more about his life 🙂

——————

Jedna část muzea je věnovaná životu Nelsona Mandely. A bylo opravdu dechberoucí se daleko více dozvědět o jeho životě 🙂

………………And that´s all 🙂

I recommend visiting this city because you must see the places I´ve mentioned in this article. But be very careful there and avoid walking in the city center (drive a car or take a taxi).

By the way, next time you can look forward to pictures from Kruger national park – the best safari park in South Africa! 🙂

And now in Czech 🙂 :

Doufám, že jste si užili můj článek a také něco naučili. A víte, že s angličtinou snažím pomáhat mimo jiné i takto:

Pokud se cítíte ztraceni v angličtině, nevíte, jak se pořádně naučit anglicky, tak mám pro vás tento návod, který vám OKAMŽITĚ ukáže tu správnou cestu, můj ebook ZDARMA:
7 TIPŮ, JAK SE VÝBORNĚ ANGLICKY PŘIPRAVIT NA DOVOLENOU. 🙂

Shrnutí těch nejdůležitějších frází na dovolenou pro různé situace najdete v mém ebooku TAHÁK NA CESTY + nahrávky. Tohle je prostě rychlá pomůcka na cesty, tohle vám RYCHLE A OKAMŽITĚ pomůže posunout vaší angličtinu na jinou úroveň 🙂

Také se podívejte na ebook, který vás provede těmi nejběžnějšími situacemi v zahraničí – ANGLIČTINA SBALENÁ NA CESTY + nahrávky. Ten vás bude prostě bavit 🙂

Pokud máte problém s pochopením 4 základních časů, tak si můžete ZDARMA stáhnout TAHÁK ZÁKLADNÍCH ČASŮ.  , najdete to tady jako druhý ebook 🙂

A to je vše, co jsem vám chtěl 🙂

Mějte se hezky, milovníci cestování a angličtiny!  🙂

„Jsem profesionální online lektor angličtiny, který si cestuje po světě a učí své klienty cestovní angličtinu, a díky tomu se bez problémů dokáží domluvit v zahraničí.“ Můj životní příběh si můžete přečíst tady >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.