My 15 month trip in Africa in photos – PART 4 – Kruger safari :)

Honestly, I didn´t expect Africa could be so stunning. I was amazed and so happy there 🙂

I started my long „trip“ in Africa in June 2018 and then during 15 months, I travelled around South Africa, Eswatini (before: Swaziland) and Mozambique.

You´ve already explored with me Cape Town (the picture story is HERE) – maybe the most beautiful city in the world?, Hermanus – the best place to watch whales in the world? (the picture story is HERE), and Johannesburg – the most dangerous cities in the world? (the picture story is HERE).

Now, you´ll explore with me the most famous safari park in South Africa – Kruger national park! 🙂

Well, sit back and enjoy my pictures with descriptions 🙂

Pozn. u některých anglických slovíček máte výslovnost napsanou v závorce kurzívou u popisku fotky. Popisky jsou v angličtině i češtině. Pokud byste něčemu v angličtině nerozuměli, tak se snadno můžete podívat do českého překladu. Přeji hezké, zábavné a také naučné čtení!  🙂

Obr.: Where exactly is Kruger national park in South Africa? Check out the map 🙂 

1.

(🇬🇧/🇨🇿) My dream came true! In September 2018, I went on a safari in Africa for the first time in my life 🙂

————————————————

Můj sen se splnil! V září 2018 jsem poprvé v životě jel na safari v Africe:)

2.

(🇬🇧/🇨🇿) In Kruger national park, I booked a safari tour (túr) with a guide (gajd) because I wanted to see as many animals as possible 🙂 …by the way, you can also go in your own car, it´s much cheaper 🙂

——————————————

V Krugerově národním parku jsem si objednal prohlídku safari s průvodcem, protože jsem chtěl vidět, co nejvíce zvířat 🙂 …a mimochodem, můžete také jet svým autem, je to o dost levnější 🙂

3. 

(🇬🇧/🇨🇿) The animals are always given way here. Everybody has to stop, and wait until the animals cross the road 🙂

——————————————–

Zvířata tady mají vždy přednost. Každý musí zastavit a počkat, dokud zvířata nepřejdou silnici 🙂

4. 

(🇬🇧/🇨🇿) Honestly (onestly), it isn’t a very nice feeling when a lion (lajen) is walking around your jeep with no roof 😀

———————————————–

Upřímně není to zrovna hezký pocit, když se lev prochází kolem vašeho džípu, který nemá střechu 😀

5. 

(🇬🇧/🇨🇿) Rhinos (rajnous) are giant (džajent)! They look like a tank on legs 😀

—–

Nosorožci jsou obrovští! Vypadají jako tank na nohách 😀

6. 

(🇬🇧/🇨🇿) It´s very hard to take a good picture of hippos (hipous) because they are the most aggressive animals in Africa. And moreover, they spend up to 16 hours a day in water! 🙂

————-

Je velmi obtížně udělat nějakou dobrou fotku hrochů, protože jsou to ty nejagresivnějších zvířata v Africe. A navíc stráví až 16 hodin denně ve vodě! 🙂

7. 

(🇬🇧/🇨🇿) Safari symbiosis (simbiousis) – herbivores together 🙂  – giraffe and zebra (zíbra – AmE, zebra – BrE)

——-

Safari symbióza – býložravci spolu 🙂

8. 

(🇬🇧/🇨🇿) Sunbathing (sanˌbejðin) crocodiles 😀

—–

Krokodýli se opalují 😀

9. 

(🇬🇧/🇨🇿) Who can find a giraffe (džiráf)? 😀 ..by the way, giraffes are, of course, the tallest (tólist) mammals on Earth.

—–

Kdo najde žirafu? 😀 ..mimochodem, žirafy jsou samozřejmě těmi největšími savci na světě 🙂

10.

(🇬🇧/🇨🇿) The hyena (hajíína) was like: „Why are you staring at me?“ 😀

————-

Ta hyena jako kdyby nám říkala: „Proč na mě tak čumíte??“ 😀

11. 

(🇬🇧/🇨🇿) Where´s the leopard (leprd)?? 😀 …Leopards are very similar to cheetahs (čítas). In my eyes, the biggest difference is cheetahs are much thinner than leopards.

———

Kde je leopard??? 😀 ..Leopardi jsou velmi podobní gepardům. Podle mě úplně ten největší rozdíl je, že gepardi jsou mnohem štíhlejší než leopardi.

12. 

(🇬🇧/🇨🇿) Of course, in the whole park there are thousands of antelopes (antiloups). Kudus (in the picture) are their biggest species (spišís)  🙂

——-

Samozřejmě že v parku je tisíce antilop. Kudu (na fotce) jsou jejím největším druhem 🙂

13. 

(🇬🇧/🇨🇿) Don´t make elephants angry! Don´t get too close! – our experience 🙂 ..They might attack you! …We got too close and our guide started to yell to let the elephant know that we aren´t dangerous, we are just people.

——-

Neštvete slony! Nepřibližujte se příliš blízko – naše zkušenost 🙂 ..Mohli by vás napadnout! 🙂 ..Dostali jsme se příliš blízko a náš průvodce začal křičet, aby ji dal najevo, že nejsme nebezpeční, že jsme pouze lidé.

14. 

(🇬🇧/🇨🇿) It´s pretty easy to spot elephants 😀 – the largerst land animals 🙂

——–

Je docela snadné najít slony 😀 – největší pozemské zvířata 🙂

………………And that´s all 🙂

I recommend visiting Kruger park because there are so many animals and the park isn´t as expensive as other parks in Africa (as I´ve heard) 🙂

By the way, next time you can look forward to pictures from another country – Mozambique! – and it´s a country which saved my life! 🙂 ..I´ll tell you more next time 🙂

And now in Czech 🙂 :

Doufám, že jste si užili můj článek a také něco naučili. A s angličtinou se snažím pomáhat mimo jiné i takto:

Pokud se cítíte ztraceni v angličtině, nevíte, jak se pořádně naučit anglicky, tak mám pro vás tento návod, který vám OKAMŽITĚ ukáže tu správnou cestu, můj ebook ZDARMA:
7 TIPŮ, JAK SE VÝBORNĚ ANGLICKY PŘIPRAVIT NA DOVOLENOU. – není nejen na dovolenou, celkově vám pomůže 🙂

Shrnutí těch nejdůležitějších frází pro různé situace najdete v mém ebooku TAHÁK NA CESTY + nahrávky. Tohle je prostě rychlá pomůcka nejen na cesty, tohle vám RYCHLE A OKAMŽITĚ pomůže posunout vaší angličtinu na jinou úroveň 🙂

Také se podívejte na ebook, který vás provede těmi nejběžnějšími modelovými situacemi, které vás mohou potkat – ANGLIČTINA SBALENÁ NA CESTY + nahrávky. Ten vás bude strašně bavit 🙂

Pokud máte problém s pochopením 4 základních časů, tak si můžete ZDARMA stáhnout TAHÁK ZÁKLADNÍCH ČASŮ.  , najdete to tady jako druhý ebook 🙂

A to je vše, co jsem vám chtěl 🙂

Mějte se hezky, milovníci cestování a angličtiny!

„Jsem profesionální online lektor angličtiny, který si cestuje po světě a učí své klienty cestovní angličtinu, a díky tomu se bez problémů dokáží domluvit v zahraničí.“ Můj životní příběh si můžete přečíst tady >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.