CESTOVNÍ ANGLIČTINA # 4 – V turistické informační kanceláři

„Proč vůbec cestuješ s cestovkou??? Vždyť je to hrozně drahé.“ Ptal jsem se jednou mé nové studentky. Odpověděla mi: „Protože se bojím, že se anglicky v zahraničí nedomluvím. Tak si radši připlatím. I když upřímně mě to s cestovkou ani nebaví, radši bych cestovala na vlastní pěst.“ To mě inspirovalo k tomu, abych se zaměřil v mých hodinách především na cestovní angličtinu 🙂

Později jsem dostal nápad pomoci s cestovní angličtinou většímu množství lidí a ne jen mým studentům 🙂

Postupně si tak spolu procházíme různé situace v zahraničí, které vás mohou potkat. Připravuji vás na ně pomocí modelových situací.

Dnes se tedy podíváme na rozhovor v turistické informační kanceláři 🙂

Velmi rád je navštěvuji, protože dostanete hodně věcí zdarma 😀 (mapy, průvodce), a můžete se tam také zeptat na spoustu věcí ohledně města např. co vidět, jak cestovat atd. A není to cestovní kancelář, tak vám tam nic pořád nevnucují 😀 . Ušetří vám tak spoustu času, než kdybyste si tyto informace zjišťovali sami například na internetu 🙂

Pojďme si projít modelovou situaci v turistické informační kanceláři: Představte si situaci, že jste dorazili do informační turistické kanceláře a chcete se zeptat na podrobnosti o městě:

A (YOU) : Hi, could I get a tourist map NEBO city map, please?

Dobrý den, mohl bych dostat turistickou mapu NEBO mapu města, prosím?

B (CLERK): Hi, yes, sure. Here you are.

Dobrý den, ano, jistě. Tady máte.

A: Is it for free? NEBO Do I have to pay for it?

Je to zdarma?  NEBO Musím za to zaplatit?

B: It’s free.

Je to zdarma.

A: Thank you very much. And what attractions /ə’trækʃns//sights/‚saɪts/ can I see/visit in the city?

Děkuji velmi moc. A jaké atrakce/památky mohu vidět/navštívit ve městě?

Obr.: Petronas Twin Towers a já. V Malajsii je strašné horko, vějíř byl velmi užitečný 😀

B: You should see Petronas Twin Towers, KL Tower, Merdeka square and central market.

Měl byste vidět Petronas Twin Towers, KL Tower, Merdeka náměstí a hlavní tržiště.

A: Show me on the map, please. 

Ukažte mi je na mapě, prosím.

A: Do you have a quide book? 

Máte také průvodce (knihu)?

B: Yes, here you go. 

Ano, tady ho máte.

A: And how much are Petronas Twin Towers?

Kolik stojí Petrona Twin Towers?

Obr.: Na cestě k turistické informační kanceláři na Maltě. Také mi tam dali spoustu užitečných tipů 🙂

B: Let me check…80 ringgits.

Podívám se…..80 ringitů (měna v Malajsii).

A: Ok, how can I get there from here?

Dobrá, jak se tam můžu dostat odtud?

B: It’s best if you take the blue line subway (AmE)/underground (BrE) to the station KLCC and then take a taxi/cab (AmE)

Nejlepší je, když pojedete metrem modrou linkou do stanice KLCC a potom si vezmete taxík.

A: Ok, and what’s the best way to travel around the city? NEBO How should I travel around the city?

Dobrá, a jaký je nejlepší způsob, jak cestovat po městě? NEBO Jak bych měl cestovat po městě?

B: You should go by subway/underground but taxis/cabs are cheap too.

Měl byste jezdit metrem, ale taxíky jsou také levné.

Obr.: Turistická mapa Bangkok, Thajsko. Na mapce krásně vidíte pomoci obrázků, co byste měli navštívit 🙂 

A: Is it possible to rent a bike in the city? 

Je možné si ve městě pronajmout kolo?

B: Try BlaBla bike rental. 

Zkuste BlaBla půjčovnu kol.

A: Ok, thank you, and where can I buy cheap souvenirs?

Dobrá, děkuji, a kde si můžu koupit levné suvenýry?

B: There is a wide choice at the central market.

Na hlavním tržišti je velký výběr.

A: And is there a shopping mall? 

A je tady nějaké obchodní centrum?

B: Yes, near the central market. 

Ano, blízko hlavního tržiště.

A: And what traditioanl restaurant would you recommend? 

A kterou tradiční restauraci byste doporučil?

B: I recommend the restaurant Black Ship. 

Doporučuji vám restauraci Černá loď.

A: And by the way, what’s the population of Kuala Lumpur?

A mimochodem, jaký je počet obyvatel Kuala Lumpur?

B: Almost 2 million people. 

Skoro 2 miliony lidí.

A: Is the city safe? 

Je v tomto městě bezpečno?

B: Mostly yes, just avoid crowded areas and dark streets. 

Převážně ano, jen se vyhýbejte davům a tmavým uličkám.

A: And I would like to visit the National Museum, is the museum open on Sundays?

A rád bych navštívil Národní muzeum, je to muzeum otevřené o nedělích?

B: Unfortunately not, it’s closed on Sundays.

Bohužel ne, je zavřeno o nedělích.

A: Never mind, thank you for everything, have a nice day.

Nevadí, děkuji za všechno, mějte se hezky.

….prošli jsme si tu nejzákladnější strukturu rozhovoru v turistické cestovní kanceláři. Na takové otázky bych se ptal já 🙂

Samozřejmě vás také na dovolené může potkat celá řada jiných situací. To vše a mnohem více najdete v v mém průvodci těmi nejběžnějšími situacemi v zahraničí ANGLIČTINA SBALENÁ NA CESTY. Ten vás bude prostě bavit 🙂

Shrnutí těch nejdůležitějších frází na dovolenou pro různé situace najdete v mém ebooku TAHÁK NA CESTY. Tohle je prostě rychlá pomůcka na cesty 🙂

Pokud máte problém s pochopením 4 základních časů, tak si můžete také zdarma stáhnout TAHÁK ZÁKLADNÍCH ČASŮ. 

Pokud máte problém vůbec s učením se anglicky, tak vám určitě pomůže můj ebook zdarma:
7 TIPŮ, JAK SE VÝBORNĚ ANGLICKY PŘIPRAVIT NA DOVOLENOU.

Mějte se hezky, milovníci cestování a angličtiny! 🙂

„Jsem profesionální online lektor angličtiny, který si cestuje po světě a učí své klienty cestovní angličtinu, a díky tomu se bez problémů dokáží domluvit v zahraničí.“ Můj životní příběh si můžete přečíst tady >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.