CESTOVNÍ ANGLIČTINA # 5 – V RESTAURACI

Možná znáte ten pocit, kdy si zasněně prohlížíte třeba fotky svých přátel na Facebooku nebo mé z cest kolem světa, kde se chlubíme svými cestovatelskými zážitky 😀

Třeba byste taky rádi vyrazili do světa, ale bojíte se, že se prostě nedomluvíte, že budete na cestách osamoceni, protože nikomu nebudete rozumět, nebo že se prostě ztrapníte třeba v restauraci.

Co si budeme povídat. Pokud se člověk nedomluví, cestování si zdaleka neužije tak, jak by mohl.

Možná jste se angličtinu učili/učíte spoustu let ve škole, ale stejně máte problém se dorozumět na dovolené.

Možná jste v angličtině začátečníci a nechcete se učit zbytečnou gramatiku, ale angličtinu použitelnou v praxi při cestování.

Od toho jsem tady, abych vám s cestovní angličtinou pomohl a zbavil vás toho nepříjemného pocitu 🙂

Postupně si spolu procházíme různé situace v zahraničí, které vás mohou potkat např. ubytování v hotelu, dotazy na cestu atd. Připravuji vás na ně pomocí modelových situací. Takže uvidíte nejen, co byste mohli říkat, ale i to co byste mohli slyšet 🙂

Dnes se podíváme na to, jak se domluvit v restauraci, tak abyste se tedy neztrapnili 😀 🙂

Mimochodem, o frázích v restauraci často píši i na své Facebook fan page – Angličtina sbalená na cesty🙂

Mám také svou vlastní Facebook skupinu – Cestovní angličtina , kde se můžete mimo jiné ptát na cokoliv ohledně (cestovní) angličtiny 🙂

Obr.: Na obrázku vidíte národní jídlo v Maroku – Tajine (tadžín). Je to dušené maso a zelenina v té nádobě a k tomu dostanete tradiční marocký chléb. To bylo úžasné jídlo! Už kvůli tomu jídlo se vyplatí cestovat! 🙂 🙂 

OBJEDNÁNÍ SI JÍDLA

Představte si situaci, že sedíte u stolu s někým, kdo neumí anglicky, a objednáváte jídlo pro oba:

A (vy): Hello, the menu , please. NEBO Can I get/see the menu, please? (pokud jste ještě nedostali menu)

Dobrý den, menu, prosím. NEBO Mohu dostat/vidět menu, prosím?

B: (číšník/číšnice): Hello, sure, here you are.

Dobrý den, jistě, tady to máte.

(po chvíli) 

B: Are you ready to order? NEBO What will you have? NEBO What would you like?

Jste připraveni si objednat? NEBO Co si dáte? NEBO Co byste chtěl?

A: Yes, we are ready to order. NEBO A minute / moment, please. We need more time.

Ano, jsme připraveni si objednat. NEBO Minutku/chvíli, prosím. Potřebujeme více času.

Obr.: Menu v Thajsku 🙂 

(už jste připraveni si objednat)

A: Tomato soup, grilled steak for me and muschroom soup, roast chicken for …. (přečtete z lístku)

Rajčatovou polévku, grilovaný biftek pro mě, a houbovou polévku a pečené kuře pro …..

NEBO

15 a 23 for me, please. (někde bývají čísla, tak přečtete čísla. Druhé číslo je příloha)

15 a 23 pro mě, prosím.

NEBO

I would you like tomato soup, grilled steak. For ……, roast chicken. (řeknete celou větou, co byste chtěli)

Rád bych rajčatovou polévku, grilovaný biftek pro mě.Pro ………, pečené kuře.

NEBO

I´ll (I will) have chicken with rice…. 

and he/she will have …..

Dám si kuře s rýží.

a on/ona si dá …..

Obr.: Menu v thajské restauraci.

B: What side dish/order would you like with it? Potatoes, rice, pasta  or (French) fries (AmE) / chips (BrE))?

Jakou přílohu byste rád s tím? Brambory, rýži, těstoviny nebo hranolky?

A: Rice for me, fries with mayonnaise ketchup for …..

Rýži pro mě, hranolky s majonézou/kečupem pro ….

B: Anything to drink? NEBO What would you like to drink? NEBO What will you drink?

Něco k pití?  NEBO Co byste rád pil? NEBO Co budete pít?

A: Two bottles of mineral water, a cup of coffee for me, 2 glasses of wine and 2 glasses of beer.

Dvě láhve minerální vody, šálek kávy pro mě, 2 skleničky vína a 2 skleničky piva.

B: The mineral water still or sparkling?

Tu minerální vodu, neperlivou nebo perlivou?

A: One still, one sparkling, please.

Jednu neperlivou, jednu perlivou, prosím.

Obr.: Typická thajská venkovní restaurace 🙂 

B: What kind of coffee would you like?

Jaký druh kávy byste rád?

A: An americano, please.

Jedno americano, prosím.

B: Red or white wine? Dry, semi-dry or sweet?

Červené nebo bílé? Suché, polosuché nebo sladké?

A: Red dry each, please.

Červené suché každý, prosím.

B: Ok, any dessert? NEBO What dessert would you like?

Dobře, nějaký zákusek? NEBO Jaký zákusek byste rád?

A: Chocolate and lemon cake, please.

Čokoládový a citrónový koláč, prosím.

B: Is that all? NEBO Anything else?

Je to vše? NEBO Ještě něco?

A: Yes, that’s all, thank you.

Ano, to je vše, děkuji.

Obr.: Venkovní občerstvení, Bangkok, Thajsko.

PLACENÍ ÚČTU

Nyní si projdeme modelovou situaci placení účtu:

A: Waiter, the (my) bill (BrE)/check (AmE), please. NEBO Can I get the bill/check, please? NEBO  Excuse me, I would like to pay.

Číšníku, (můj) účet, prosím. NEBO Můžu dostat účet, prosím? NEBO Promiňte mi, rád bych zaplatil.

B: Yes, sure, here you are.

Ano, jistě, tady to máte.

A: How much is it? 

Kolik to je?

B: 46 euros.

46 euro.

A: Here are 48, keep the change. NEBO This is for you. (přidáte třeba 2 eura k těm 46) NEBO This is a tip for you. (přidáte třeba 2 eura)

Tady je 48, nechte si drobné (zbytek si nechte). NEBO Toto je pro vás.  NEBO Toto je dýško pro vás.

B: Thank you, that’s very nice of you. Have a nice day! 

Děkuji, to je od vás milé. Mějte se hezky.

A: You too.

Vy také.

Prošli jsme si tu nejzákladnější strukturu rozhovoru objednání si jídla v restauraci a placení účtu. V restauraci můžete ale i narazit na další situace. Třeba budete mít nějaké požadavky během jídla nebo budete muset řešit nějaké problémy.

Některé tyto situace si zde budeme procházet v dalších článcích nebo na mé Facebook fan page  . Mnohem více najdete v v mém průvodci těmi nejběžnějšími situacemi v zahraničí – ANGLIČTINA SBALENÁ NA CESTY. Ten vás bude prostě bavit 🙂

Shrnutí těch nejdůležitějších frází na dovolenou pro různé situace najdete v mém ebooku TAHÁK NA CESTY. Tohle je prostě rychlá pomůcka na cesty 🙂

Pokud máte problém s pochopením 4 základních časů, tak si můžete také zdarma stáhnout TAHÁK ZÁKLADNÍCH ČASŮ. 

Pokud máte problém vůbec s učením se anglicky, tak vám určitě pomůže můj ebook zdarma:
7 TIPŮ, JAK SE VÝBORNĚ ANGLICKY PŘIPRAVIT NA DOVOLENOU.

Mějte se hezky, milovníci cestování a angličtiny! 🙂

„Jsem profesionální online lektor angličtiny, který si cestuje po světě a učí své klienty cestovní angličtinu, a díky tomu se bez problémů dokáží domluvit v zahraničí.“ Můj životní příběh si můžete přečíst tady >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.