CESTOVNÍ ANGLIČTINA # 3 – CESTOVÁNÍ AUTOBUSEM (MHD)

Hodně lidí si myslí, že když třeba vyjedou na nějakou dobu do anglicky mluvící země s minimálními znalostmi angličtiny, tak že se do nich prostě ta angličtina nějak „vsákne“ 😀 , že to prostě musí jít samo.

I já si to myslel před mým studiem v Nizozemí a pak jsem tam byl první týdny z mé angličtiny nešťastný. (Můj příběh si můžete přečíst tady.)

I můj kamarád Tomáš si to myslel, který si vyjel sám do Anglie za prací s mizernou angličtinou.

Jak to s ním dopadlo?? Po 2 měsících „trápení“ dal výpověď a vrátil se zklamaný, a psychicky zlomený domů do ČR 🙁

Co těmito příklady chci říci?? Je vždy lepší se nějakým způsobem anglicky připravit na cestu do zahraničí (na dovolenou), jinak to může být pro Vás trápení kvůli jazykové bariéře 🙁 

Postupně si spolu procházíme různé situace v zahraničí, které Vás mohou potkat. Připravím Vás na ně pomocí modelových situací 🙂

Obr.: Já v Kapském Městě, Jihoafrická republika.

Už jsme si prošli UBYTOVÁNÍ V HOTELUDOTAZY NA CESTU. Dnes se podíváme na další základní situaci, která Vás může potkat a to je domluvení se při cestování autobusem (MHD) – detaily spojení (jaký autobus, kdy jede, kde vystoupit, kde si koupit lístek atd.) 🙂

CESTOVÁNÍ AUTOBUSEM (MHD)

Představte si následující situaci, kdy se autobusem potřebujete dostat z bodu A do bodu B, oslovíte třeba náhodného kolemjdoucího:

A (YOU): Excuse me, I am a tourist, I don’t know it here. How can I get to the city center?

Promiňte mi, jsem turista, neznám to tady. Jak se mohu dostat do centra města?

B (CLERK): It’s best if you go by bus.

Nejlepší je, když pojedete autobusem.

A: Ok, and where is the bus stop?

Dobrá, a kde je zastávka autobusu?

B: Follow me……It’s here. 

Následujte mě……Je to tady.

A: Thank you. Which bus to the city center? NEBO Which bus goes to the city center?

Děkuji.  Který autobus do centra města? NEBO Který autobus jede do centra města?

B: Number 15

Číslem 15

Obr.: Malta.

A: Where should I get off?

Kde bych měl vystoupit?

B: At the third stop, George street.

Na třetí zastávce, George street.

A: And where can I buy a ticket?

A kde si můžu koupit jízdenku?

B: There is a ticket machine over here.

Tady je automat na jízdenky.

A: Which ticket should I buy?

Jakou jízdenku bych si měl koupit?

B: The ticket for 15 minutes will be ok.

Jízdenka na 15 minut bude stačit.

A: How much is it? NEBO How much does it cost? 

Kolik to stojí? (obě otázky se překládají stejně)

B: Just 50 cents.

Jen 50 centů.

A: Ok, what time is the next bus? (doporučuji si zapamatovat tuto otázku, je velmi jednoduchá) NEBO What time does the next bus go?

A v kolik hodin jede další autobus? (obě otázky se překládají stejně)

Obr.: Tádž Mahal, Indie

B: I will look at the timetable(BrE)/schedule (AmE). In 5 minutes.

Podívám se do jízdního řádu. Za 5 minut.

A: Ok, thank you very much. That’s all, you are very nice, have a nice day.

Dobrá, děkuji velmi moc. To je vše, jste velmi milý, mějte se hezky.

B: You are welcome. Good luck!

Není zač. Hodně štěstí!

…….prošli jsme si tu nejzákladnější strukturu rozhovoru u cestování autobusem. Fráze u jiných dopravních prostředků jsou většinou stejné, jen se mění slovní zásoba 🙂

Samozřejmě také Vás na dovolené může potkat celá řada jiných situací. To vše a mnohem více najdete v mém obrázkovém průvodci ebooku ANGLIČTINA SBALENÁ NA CESTY. Ten Vás bude bavit 🙂

Shrnutí těch nejdůležitějších frází na dovolenou pro různé situace najdete v mém ebooku TAHÁK NA CESTY. Rychlá pomůcka na cesty 🙂

Pokud máte problém s pochopením 4 základních časů, tak si můžete také zdarma stáhnout TAHÁK ZÁKLADNÍCH ČASŮ. 

Mějte se hezky, milovníci cestování a angličtiny! 🙂

„Jsem profesionální online lektor angličtiny, který si cestuje po světě a učí své klienty cestovní angličtinu, a díky tomu se bez problémů dokáží domluvit v zahraničí.“ Můj životní příběh si můžete přečíst tady >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.