CESTOVNÍ ANGLIČTINA # 3 – CESTOVÁNÍ AUTOBUSEM (MHD)

Hodně lidí si myslí, že když třeba vyjedou na nějakou dobu do anglicky mluvící země s minimálními znalostmi angličtiny, tak že se do nich prostě ta angličtina nějak „vsákne“ :D, že to prostě musí jít samo.

I já si to myslel před mým studiem v Nizozemí a pak jsem tam byl první týdny z mé angličtiny nešťastný. (Můj příběh si můžete přečíst tady.)

I můj kamarád Tomáš si to myslel, který si vyjel sám do Anglie za prací s mizernou angličtinou.

Jak to s ním dopadlo?? Po 2 měsících „trápení“ dal výpověď a vrátil se zklamaný, a psychicky zlomený domů do ČR 🙁

Co těmito příklady chci říci?? Je vždy lepší se nějakým způsobem anglicky připravit na cestu do zahraničí (na dovolenou), jinak to může být pro Vás trápení kvůli jazykové bariéře.

Postupně si spolu procházíme různé situace v zahraničí, které Vás mohou potkat. Připravím Vás na ně pomocí modelových situací.

Obr.: Já v Kapském Městě, Jihoafrická republika.

Už jsme si prošli UBYTOVÁNÍ V HOTELU a DOTAZY NA CESTU. Dnes se podíváme na další základní situaci, která Vás může potkat a to je:

CESTOVÁNÍ AUTOBUSEM (MHD)

Představte si následující situaci, kdy se autobusem potřebujete dostat z bodu A do bodu B, oslovíte třeba náhodného kolemjdoucího:

A (YOU): Excuse me, I am a tourist, I don’t know it here. How can I get to the city center (BrE) (downtown (AmE))?

Promiňte mi, jsem turista, neznám to tady. Jak se mohu dostat do centra města?

B (CLERK): It’s best if you go by bus.

Nejlepší je, když pojede autobusem.

A: Ok, and where is the bus stop?

Dobrá, a kde je zastávka autobusu?

B: Follow me. Here we are.

Následujte mě. Tak jsme tady.

A: Thank you. And which bus should I take?  NEBO  Which bus goes to the city center? NEBO (jen) Which bus to the city center?

Děkuji. A kterým autobusem bych měl jet? NEBO Který autobus jede do centra města? NEBO Který autobus (do centra města)?

B: Number 15

Číslem 15

Obr.: Malta.

A: Where should I get off?

Kde bych měl vystoupit?

B: At the third stop, George street.

Na třetí zastávce, George street.

A: Where can I buy a ticket?

Kde si můžu koupit jízdenku?

B: There is a ticket machine over here.

Tady je automat na jízdenky.

A: Which ticket should I buy?

Jakou jízdenku bych si měl koupit?

B: The ticket for 15 minutes will be ok.

Ta jízdenka na 15 minut bude stačit.

A: How much is it? NEBO How much does it cost? 

Kolik to stojí? (obě otázky se překládají stejně)

B: Just 50 cents.

Jen 50 centů.

A: And when is the next bus? (doporučuji si zapamatovat tuto otázku, je velmi jednoduchá) NEBO When does the next bus go?

A kdy jede další autobus? (obě otázky se překládají stejně)

Obr.: Tádž Mahal, Indie

B: Let me look/check. I will look at the timetable(BrE)/schedule (AmE). In 5 minutes.

Nechte mě se podívat. Podívám se do jízdního řádu. Za 5 minut.

A: Ok, thank you very much. That’s all, you are very nice, have a nice day.

Dobrá, děkuji velmi moc. To je vše, jste velmi milý, mějte se hezky.

B: You are welcome. Good luck!

Není zač. Hodně štěstí!

 

Prošli jsme si tu nejzákladnější strukturu rozhovoru u cestování autobusem. Fráze u jiných dopravních prostředků jsou většinou stejné, jen se mění slovní zásoba 🙂

Samozřejmě také Vás na dovolené může potkat celá řada jiných situací. To vše a mnohem více najdete v mém obrázkovém průvodci ebooku ANGLIČTINA SBALENÁ NA CESTY. Ten Vás bude bavit 🙂

Shrnutí těch nejdůležitějších frází na dovolenou pro různé situace najdete v mém ebooku TAHÁK NA CESTY. Rychlá pomůcka na cesty 🙂

Pokud máte problém s pochopením 4 základních časů, tak si můžete také zdarma stáhnout TAHÁK ZÁKLADNÍCH ČASŮ

Mějte se hezky, milovníci cestování a angličtiny! 🙂

„Jsem profesionální online lektor angličtiny, který si cestuje po světě a učí své klienty cestovní angličtinu, a díky tomu se bez problémů dokáží domluvit v zahraničí.“ Můj životní příběh si můžete přečíst tady >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.