CESTOVNÍ ANGLIČTINA # 6 – Nakupování suvenýrů

Pamatuji si, jak mi jedna známá vyprávěla, že ji při cestě z Paříže do Kapského Města (JAR) ztratili zavazadla. Anglicky zase tak moc dobře neuměla, takže vyřešit takovou situaci už v JAR byl pro ni a jejího manžela docela oříšek.

Těžko se s nimi domlouvala, co má dělat. Jedna pracovnice na letišti byla dokonce až tak nepříjemná, že ji natvrdo řekla:

„TAK PROČ JEZDÍTE DO JIHOAFRICKÉ REPUBLIKY, KDYŽ NEUMÍTE ANGLICKY?“  🙁

Neměla prý ani takové jazykové znalosti, aby se s ní pohádala. 😀

Nakonec mě požádala, abych tam přijel příští den to s nimi vyřešit (byl jsem tou dobou v Kapském Městě). Pomohl jsem jim vše vyřídit a nakonec vše dobře dopadlo.

No celkem dobře … 😀 . Dostali zavazadlo zpátky až po pár dnech 😀 (prý skončilo v Anglii 😀 nechápu :D) , ale určitě zato dostali alespoň finanční náhradu 🙂

Btw nakonec jsem s mými známými jel pozorovat velryby v JAR, takže je zlost rychle přešla 🙂

 Obr.: Vidět velryby v zoo se nepočítá, musíte je vidět ve volné přírodě 😁☺️🇿🇦 .. počkat, velryby v zoo?? 😀 

Co tímto příkladem chci říci?? Je vždy lepší se nějakým způsobem anglicky připravit na cestu do zahraničí (na dovolenou), jinak to může být pro vás bohužel až trápení kvůli jazykové bariéře.

Postupně si spolu procházíme různé situace v zahraničí, které Vás mohou potkat. Připravuji vás na ně pomocí modelových situací.

Už jsme si prošili např. UBYTOVÁNÍ V HOTELU, DOTAZY NA CESTU, CESTOVÁNÍ AUTOBUSEM ad.

Dnes se podíváme na další základní situaci, která vás asi určitě potká a to je:

NAKUPOVÁNÍ – v obchodě se suvenýry

Nejdříve se můžete třeba zeptat někoho, kde vůbec nějaký obchod se suvenýry je např.

Kde si mohu koupit levné suvenýry?

Where can I buy cheap souvenirs?

Je tady blízko nějaký obchod se suvenýry?

Is there a souvenir shop (BrE) /store (AmE) near here?

Obr.: Eswatini – Afrika. Miluji ty jejich vlastnoručně vyrobené výrobky! 🙂  ..zápěstí už mám úplně plné jejich náramků 😀 a na krku už mám taky plno 😀

MODELOVÁ SITUACE

Teď si představte, že jste už v obchodě se suvenýry:

B (SHOP ASSISTANT): Hi, how can I help you?

Dobrý den, jak vám mohu pomoci?

 A (YOU): Hi, I am looking for some traditional /trə’dɪʃənl/ and useful /‚ju:sfl/ souvenirs for my family.

What do you recommend?

Dobrý den, hledám nějaké tradiční a užitečné suvenýry pro mou rodinu.

Co doporučujete?

B: Ok, so you aren´t probably looking for fridge magnets /‚mægnətsa key chain, or a snow globe, right?

Dobrá, takže pravděpodobně nehledáte magnety na ledničku, klíčenku nebo těžítko, že?

So what about a mug or a bag with motives of our country? Or you can buy our honey or chocolate.

Tak co takhle hrníček či tašku s motivy této země? Nebo si můžete koupit náš med nebo čokoládu.

A: Great, it sounds good. Please show me where it is (pozn. pozor tady na slovosled ve 2. větě).

Skvělé, to zní dobře. Prosím ukažte mi, kde to je.

(ukáže vám, vybíráte si)

How much is the honey? NEBO How much does the honey cost?

Kolik stojí ten med?

B: 10 euros.

10 Eur.

A: Oh, it’s too expensive. Do you have anything cheaper?

Oh, to je příliš drahé. Máte nějaký levnější?

B: No, sorry, we don’t. 

Ne, promiňte, nemáme.

A: Could I get a discount /dɪs’kaʊnt/, please? 

Mohl/a bych dostat slevu, prosím?

B: Ok, 8 euros, ok? 

Dobře, 8 euro, ok?

A: Many thanks! 

Mnohokrát děkuji!

Obr.: Tak to mě hodně pobavilo 😀 svůdné pohledy pro ženy – muži v kiltech 😀 ..ano, samozřejmě foceno ve Skotsku 😀 

B: My pleasure. NEBO You are welcome. 

Rádo se stalo. NEBO Není zač.

By the way, we have some unique /jʊ’ni:k/ and local items /‚aɪtəms/ over here. Have a look.

Mimochodem, máme tady nějaké unikátní a místní věci. Podívejte se.

A: Its not what I am looking for, sorry.

To není to, co hledám, promiňte.

But do you sell bracelets /‚breɪslɪts/ and necklaces /‚nekləsis/?

Ale prodáváte náramky a řetízky?

B: Yes, here they are. 2 euros each.

Ano, tady jsou. 2 eura za každé.

A: Ok, I don’t like this one, but I like this one. I will take one. (pozn. spontánní reakce + nakupování = will)

Dobrá, tento se mi nelíbí, ale tento se mi líbí. Vezmu si jeden.

And do you have any postcards /‚poʊstkɑ:rds/ ?

A máte nějaké pohlednice?

Obr.: Na tržišti suvenýrů v Manzini, Eswatini, Afrika. Jednou jsem si tam šel nakoupit suvenýry, no a potkal jsem tam tyto super dámy, a tak jsme se skamarádili, že je vídávám teď skoro každý den 🙂 

B: Sure, we have a big choice over here.

Jistě, tady máme velký výběr.

A: Perfect, I will take these two.

Perfektní, vezmu si tyto dva.

That’s all, thank you very much for your help.

To je vše, děkuji velmi moc za vaši vaši pomoci.

(teď jdete k pokladně zaplatit)

B: 15 euros, please.

15 euro, prosím.

A: Here you are.

Tady to máte.

Obr.: V prodejně kiltů ve Skotsku. Všimněte si toho nápisu: SALE – 10 % OFF = Výprodej – 10 % sleva 🙂 

B: Would you like a receipt /rɪ’si:t/?

Chtěl byste účtenku?

A: No, thank you.

Ne, děkuji.

B: Would you like a plastic bag?

Chtěl byste plastovou tašku?

A: Yes, thank you.

Ano, děkuji.

B: Here you go.

Tady to máte.

A:  Thanks. Have a nice day.

Děkuji. Mějte se hezky.

B: You too!

Vy také!

Prošli jsme si tu nejzákladnější strukturu rozhovoru v obchodě se suvenýry. Na takové otázky bych se ptal já 🙂

Samozřejmě vás také na dovolené může potkat celá řada jiných situací. To vše a mnohem více najdete v v mém průvodci těmi nejběžnějšími situacemi v zahraničí – ANGLIČTINA SBALENÁ NA CESTY. Ten vás bude prostě bavit 🙂

Shrnutí těch nejdůležitějších frází na dovolenou pro různé situace najdete v mém ebooku TAHÁK NA CESTY. Tohle je prostě rychlá pomůcka na cesty 🙂

Pokud máte problém s pochopením 4 základních časů, tak si můžete také zdarma stáhnout TAHÁK ZÁKLADNÍCH ČASŮ.  🙂

Pokud máte problém vůbec s učením se anglicky, tak vám určitě pomůže můj ebook zdarma:
7 TIPŮ, JAK SE VÝBORNĚ ANGLICKY PŘIPRAVIT NA DOVOLENOU. 🙂

Mějte se hezky, milovníci cestování a angličtiny!  🙂

„Jsem profesionální online lektor angličtiny, který si cestuje po světě a učí své klienty cestovní angličtinu, a díky tomu se bez problémů dokáží domluvit v zahraničí.“ Můj životní příběh si můžete přečíst tady >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.